PFRON: Rusza program ”Rehabilitacja 25 plus”

PFRON: Rusza program ”Rehabilitacja 25 plus”

Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno–wychowawcze). Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od 7 września 2018 r. do 8 października 2018 r. W dniu 21 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”. Zarząd PFRON, w dniu 4 września 2018 roku przyjął procedury realizacji programu, ustalił stawkę osobową przypadającą…

Społeczeństwo: PFRON zaprasza do konsultacji dotyczących nowego konkursu dla organizacji pozarządowych

Społeczeństwo: PFRON zaprasza do konsultacji dotyczących nowego konkursu dla organizacji pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 4/2017). W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 stycznia 2018 roku. Wspomniany konkurs obejmować będzie sześć kierunków pomocy m.in.: „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”; „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”; „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”; „poprawa jakości funkcjonowania…

PFRON: 75 mln zł na szkolenia i warsztaty

PFRON: 75 mln zł na szkolenia i warsztaty

Organizacje pozarządowe prowadzące m.in. szkolenia, warsztaty grupowe i zajęcia sportowe mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono 75 mln zł. Prezes zarządu PFRON ds. programowych Dorota Habich podkreśliła we wtorek, że konkurs „Kurs na samodzielność” nie został jeszcze zakończony. Poinformowała, że procedura przyznania środków, łącznie z rozpatrzeniem odwołań, zakończy się wraz z końcem marca.  – Na ten moment zostały zawarte umowy o wartości 57 mln zł. Czyli już przekroczyliśmy…