PFRON: Rusza program ”Rehabilitacja 25 plus”

PFRON: Rusza program ”Rehabilitacja 25 plus”

Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno–wychowawcze). Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od 7 września 2018 r. do 8 października 2018 r. W dniu 21 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”. Zarząd PFRON, w dniu 4 września 2018 roku przyjął procedury realizacji programu, ustalił stawkę osobową przypadającą…

Społeczeństwo: PFRON zaprasza do konsultacji dotyczących nowego konkursu dla organizacji pozarządowych

Społeczeństwo: PFRON zaprasza do konsultacji dotyczących nowego konkursu dla organizacji pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 4/2017). W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 stycznia 2018 roku. Wspomniany konkurs obejmować będzie sześć kierunków pomocy m.in.: „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”; „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”; „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”; „poprawa jakości funkcjonowania…

PFRON: 75 mln zł na szkolenia i warsztaty

PFRON: 75 mln zł na szkolenia i warsztaty

Organizacje pozarządowe prowadzące m.in. szkolenia, warsztaty grupowe i zajęcia sportowe mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono 75 mln zł. Prezes zarządu PFRON ds. programowych Dorota Habich podkreśliła we wtorek, że konkurs „Kurs na samodzielność” nie został jeszcze zakończony. Poinformowała, że procedura przyznania środków, łącznie z rozpatrzeniem odwołań, zakończy się wraz z końcem marca.  – Na ten moment zostały zawarte umowy o wartości 57 mln zł. Czyli już przekroczyliśmy…

Olsztyn: Niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie

Olsztyn: Niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie

Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego, którzy ze względu na niepełnosprawność mają problem ze zdobyciem wyższego wykształcenia, mogą starać się o dofinansowanie w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W maju z kolei ruszy nabór wniosków o wsparcie przy likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Program jest finansowany ze środków PFRON. W ramach programu będzie można pozyskać środki m.in. na zakup i przystosowanie samochodu oraz na kurs prawa jazdy kat. B, a…

PFRON: Podzielono środki dla samorządów

PFRON: Podzielono środki dla samorządów

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podzielił środki przyznawane samorządom na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji. W sumie do podziału było 930 000 000 zł. Samorządy wojewódzkie otrzymały z tej kwoty 143 000 000 zł (bez kosztów obsługi) a powiaty – 764 317 tys. zł (bez kosztów obsługi).   Tak też, do Samorządu Warmińsko–Mazurskiego trafiło 7 951 937 tys. zł. Do miasta Elbląg trafi 3 414 528 zł  z czego 1 759 560 zł to fundusze na Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Z kolei do powiatu elbląskiego trafi: 2 563 227 w tym…

PFRON: Rusza program „Aktywny samorząd”

PFRON: Rusza program „Aktywny samorząd”

Do 28 lutego 2017 r. PFRON będzie przyjmował wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Aktywny samorząd”. W tym roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie…

PFRON: Konsultacje do założeń konkursu ”Jesteśmy razem...”

PFRON: Konsultacje do założeń konkursu ”Jesteśmy razem...”

PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 1/2017). Celem konkursu będzie promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Fundusz prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do założeń konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” za pośrednictwem „Formularza zgłaszania uwag”.  Na uwagi PFRON czeka do 25 stycznia.  Formularz zgłoszenia uwag oraz założenia konkursu znaleźć można TUTAJ…

PFRON: Nowy numer kwartalnika już dostępny

PFRON: Nowy numer kwartalnika już dostępny

Dostępny jest już najnowszy numer kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. W tym numerze znajdziemy m.in. rekomendacje dla Polski na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Wdrożenie Art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON). Autor w sposób kompleksowy przedstawia schemat działań, jakie należy podjąć, by osoby niepełnosprawne osiągnęły niezależne życie m.in. poprzez pracę i zatrudnienie. Kolejnym publikowanym artykułem w obszarze pracy i zatrudnienia jest Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków. Autor prezentuje wybrane przykłady…