GIS wycofuje krople do oczu

GIS wycofuje krople do oczu

Z związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu serii kropli do oczu Rozaprost Mono (Latanoprostum), roztwór, 50 µg/ml, wielkość opakowania – 90 sztuk.

CIS ERKON – trwa rekrutacja

CIS ERKON – trwa rekrutacja

Masz od 15 do 64 lat? Jesteś osobą pełnosprawną lub z jakąkolwiek niepełnosprawnością i bezrobotną/nieaktywną zawodowo z powiatu elbląskiego? Nie posiadasz prawa do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? Mamy coś dla Ciebie! Rozpoczęliśmy rekrutację do „Centrum Integracji Społecznej – ERKON”. Projekt skierowany jest do osób: wieku 15–64 lat; pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością (wszystkie stopnie oraz rodzaje niepełnosprawności); bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z…