Duchowni kościołów z Warmii i Mazur z wizytą u marszałka

Duchowni kościołów z Warmii i Mazur z wizytą u marszałka

Spotkanie marszałka Gustawa Marka Brzezina z reprezentantami regionalnych kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i innych wyznań odbędzie się 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Plater 1).

Podczas wydarzenia nie zabraknie życzeń noworocznych oraz rozmów na temat wielokulturowego charakteru regionu i szansach rozwoju województwa w najbliższych miesiącach.

Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Polsko-Katolickiego, Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Chrystusowego.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.