Dotacja na Centrum Rehabilitacji

Dotacja na Centrum Rehabilitacji

Ponad 2,3 mln złotych dofinansowania na termomodernizację Centrum Rehabilitacji.

Budynek SPZOZ Centrum Rehabilitacji przy ul. Królewieckiej już wkrótce zmieni szatę. To za sprawą pozyskanego dofinansowania unijnego w ramach projektu  pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę zewnętrznej stolarki otworowej okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła – węzła cieplnego  poprzez wprowadzenie rozwiązania pompy ciepła powietrze-woda OZE, nową instalację c.o i wentylacji, modernizację systemu oświetlenia poprzez wymianę tradycyjnych opraw na energooszczędne typu LED, a także instalację na dachu ogniw fotowoltaicznych – montaż 32 szt. paneli.

– To kolejny bardzo ważny projekt unijny realizowany w Centrum Rehabilitacji. W ubiegłym roku zakończyliśmy doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. W tym roku rozpoczynamy inwestycję, dzięki której budynek zostanie ocieplony oraz zostaną w nim zastosowane nowoczesne, energooszczędne instalacje – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Łączny koszt projektu wynosi  2 755 835,52 zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego to 2 330 821,45 zł. Realizacja inwestycji potrwa do  31.12.2020 roku.