Doradca Prezydenta RP na Elbląskiej Konferencji Ekonomii Społecznej

Doradca Prezydenta RP na Elbląskiej Konferencji Ekonomii Społecznej

Modele realizacji usług społecznych to temat przewodni XI Elbląskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, która dobędzie się w piątek 15 lutego 2019 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Gościem i jednym z prelegentów wydarzenia będzie dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP.

Usługi społeczne to obecnie dynamicznie rozwijający się dział polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wiele zjawisk społecznych, takich jak starzenie się społeczeństwa, czy osłabienie więzi międzypokoleniowych powodują wzrost zapotrzebowania na odpowiadające na te potrzeby usługi. Odpowiedzią na te problemy ma być powstanie Centrów Usług Społecznych. Jaką będą pełnić funkcję? Kluczowym celem CUS jest integracja i koordynacja usług społecznych na poziomie lokalnym. […] Pakiety usług będą tworzone na podstawie zidentyfikowanych lokalnie potrzeb społeczności. Zakłada się przy tym , że z usług CUS będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. […] W CUS będą prowadzone także działania o charakterze animacyjnym i integracyjnym adresowane do całych społeczności lokalnych, a za ich programowanie i realizację będzie odpowiadać zatrudniony w Centrum organizator społeczności lokalnej – mówi dla Magazynu Środowisk Osób Starszych „Generacja” dr hab. Marek Rymsza, socjolog, doradca Prezydenta RP.

O projekcie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, modelach rozwiązań w tym zakresie oraz ich wdrażaniu mówić będą podczas Konferencji zaproszeni prelegenci.

Program:

10.30 Rejestracja, bufet kawowy

11.00 Otwarcie Konferencji

Usługi społeczne w regionie
Wiesława Przybysz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

Prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych w centrach usług społecznych
Dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP

Pytania z sali

Bezpieczna Przyszłość – kręgi wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną (model kanadyjski)
Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Bezpieczna Przyszłość – budowanie kręgów wsparcia w Elblągu (wdrażanie modelu kanadyjskiego)
Aleksandra Kojtych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Nowe metody pracy w usługach społecznych
Bartłomiej Głuszak, Federacja Organizacji Socjalnych

Oferta Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP

13.00 Przerwa kawowa
13.30 Panel dyskusyjny z udziałem dr hab. Marka Rymszy na temat modelu współpracy podmiotów realizujących usługi społeczne

14.30 Podsumowujący lunch

Udział w wydarzeniu należy potwierdzić do 13 lutego 2019 (środa), wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Osobą kontaktową jest Rafał Narnicki, tel.: 55 236 27 16, e-mail: r.narnicki@eswip.pl

Podczas wydarzenia odbywać się będzie sprzedaż cegiełek wspierających budowę „Domu pod Cisem”.