Dofinansowania do pensji. Nie wszyscy je pobierają

Dofinansowania do pensji. Nie wszyscy je pobierają

Ponad 1,3 tys. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 osób nie pobiera dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych, mimo że ma do tego prawo. W firmach tych funkcjonuje łącznie prawie 68 tys. etatów, na które przysługują comiesięczne subsydia z PFRON–u.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i równocześnie spełniają obowiązek 6–procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością składają do PFRON–u miesięczną informację o zatrudnieniu, kształceniu i innej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym sprawozdaniom wiemy, że takich firm jest 24.431 (dane z września 2014 r.).

Wszystkie te przedsiębiorstwa – dzięki osiąganiu 6–procentowego wskaźnika zatrudnienia – uprawnione są do otrzymywania comiesięcznych dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych. Jednak okazuje się, że firm, które rzeczywiście takie dofinansowania otrzymują, jest znacząco mniej – we wrześniu było ich 23.099.
Z danych wynika więc, że 1.332 firm nie pobiera dofinansowań, mimo że ma do nich prawo. W przedsiębiorstwach tych funkcjonuje łącznie 67.687 etatów, które mogłyby być dofinansowane.

Przykładowo na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracodawca z otwartego rynku pracy otrzymuje średnio 1040 zł miesięcznie, na pracownika ze stopniem umiarkowanym i schorzeniem specjalnym – 1486 zł. Zatrudniając osobę ze stopniem lekkim na otwartym rynku otrzymuje się średnio 420 zł (bez schorzenia specjalnego) i 980 zł (ze schorzeniem specjalnym). Nie są to więc małe kwoty. Powodów, dla których część firm nie korzysta z dofinansowań, może być kilka. Część pracodawców przyznaje, że boi się dodatkowej biurokracji, a także kontroli ze strony PFRON–u. Inni z kolei wyznają zasadę samodzielności i samowystarczalności ekonomicznej i nie korzystają ze środków publicznych.

Fot.freeimages.com

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12261

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.