”Dobroczyńca Roku 2010”. Ogłoszono 14. edycję konkursu

”Dobroczyńca Roku 2010”. Ogłoszono 14. edycję konkursu
Fot. Adminstrator

Do 31 stycznia 2011 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2010”. W konkursie mogą wziąć udział firmy i fundacje, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi. Do czternastej edycji konkursu firmy mogą być zgłaszane w kategoriach: „Współpraca firmy z organizacją pozarządową”, „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”, „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy” a także w nowej kategorii Program wolontariatu pracowniczego”. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Gali Finałowej Konkursu w maju 2011 roku.

Celem Konkursu „Dobroczyńca Roku” jest promocja idei społecznego zaangażowania firm oraz najlepszych przykładów projektów, realizowanych przez przedsiębiorstwa samodzielnie i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku po raz czternasty najbardziej aktywne firmy zostaną nagrodzone za szczególnie wyróżniające się działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu.
Z roku na rok zwiększa się liczba firm prowadzących działania filantropijne, najczęściej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Coraz więcej z nich rozwija programy wolontariatu pracowniczego, promujące pracę zespołową oraz partnerstwo z wybraną lokalną organizacją społeczną.

Dobroczyńca Roku promuje wolontariat pracowniczy

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, ich nowe role i funkcje, sprawiają, że wolontariat pracowniczy staje się coraz bardziej popularny. Motorem wprowadzania wolontariatu pracowniczego było wpisanie tych działań w społeczną strategię firmy, a także motywujący wpływ wolontariatu na 79% pracowników.
Chcąc podkreślić i promować zmieniające się trendy w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i przedsiębiorców oraz nawiązać do przypadającego na 2011 rok Europejskiego Roku Wolontariatu i Prezydencji Polski w UE, „Dobroczyńca Roku” wprowadza nową kategorię – „Program wolontariatu pracowniczego”. Kategoria ta umożliwi wyłonienie najlepszego organizatora wolontariatu pracowniczego w Polsce oraz spopularyzuje ideę takiego wolontariatu. Poprzez tę kategorię Akademia Rozwoju Filantropii, organizator Konkursu, pragnie przedstawić wartościowe akcje wolontarystyczne oraz zaprezentować ciekawe sylwetki pracowników-wolontariuszy.

W kategorii „Program wolontariatu pracowniczego” mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje utworzone przez firmy, organizatorzy autorskich programów wolontariatu pracowniczego, realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszeń dokonują pracownicy – wolontariusze, uczestnicy programu wolontariatu pracowniczego w nominowanej firmie lub fundacji firmy.

Ponadto, do czternastej edycji Konkursu firmy mogą być zgłaszane w trzech dotychczasowych kategoriach:
1. „Współpraca firmy z organizacją pozarządową” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa – fundacja lub stowarzyszenie.
2. „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy” – firmy samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę.
3. „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy” – do konkursu zgłoszone mogą być firmy realizujące działania pro bono na rzecz lokalnej społeczności. W tej kategorii kandydatury zgłaszają organizacje należące do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych oraz ich bezpośredni beneficjenci, będący organizacjami pozarządowymi.

Wnioski przesłane do Konkursu będą oceniane przez ekspertów w dziedzinie społecznego zaangażowania biznesu, a następnie rozpatrywane przez Kapitułę, której członkami są w tym roku:
• Henryka Bochniarz z PKPP Lewiatan,
• Jerzy Karwelis z „Forbes”,
• Jerzy Koźmiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
• Roman Młodkowski z TVN CNBC Biznes,
• Zbigniew Niemczycki z Polskiej Rady Biznesu,
• Anna Potocka z Business Centre Club,
• Maciej Owczarek z ENEA S.A.,
• Paweł Łwiński z Gazety Wyborczej,
• Grzegorz Kiszluk z Magazynu Brief.

Dodatkowo laureatów w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową” oraz „Program wolontariatu pracowniczego” wybierze publiczność w powszechnym głosowaniu internetowym, które zostanie przeprowadzone w kwietniu 2011 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Gali Finałowej Konkursu w maju 2011 roku.

W Konkursie mogą wziąć udział firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu [url]http://www.dobroczyncaroku.pl[/url], oraz poprzez nadesłanie zgłoszenia w formie papierowej, na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem „Dobroczyńca Roku”, do 31 stycznia 2011 roku.

Darczyńcą tegorocznej edycji konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerem głównym konkursu jest ENEA S.A.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6158

Print Friendly, PDF & Email