Dobro zawsze wraca do człowieka. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dobro zawsze wraca do człowieka. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Fot. Adminstrator

Wolontariat to dla szansa niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. To także możliwość poznania ciekawych ludzi i zdobycia cennego w życiu doświadczenia. Święto jest w sobotę, 5 grudnia, ale już dziś możemy podjąć decyzję, czy i my moglibyśmy komuś pomóc.

W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym, ogłosiła dzień 5 grudnia Międzynarodowym Dzień Wolontariusza.

W tym czasie na całym świecie odbywa się mnóstwo spotkań, imprez okolicznościowych, których celem jest podziękowanie wolontariuszom za ich pomoc.

Wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe  wspieranie własną pracą wybranej przez siebie  społecznie pozytywnej inicjatywy. Wolontariusze wspomagają działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia, zwłaszcza dla najsłabszych.

Działania te pomagają nam stać się bardziej wrażliwymi, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los ludzi i przyrody.

Z badania zrealizowanego w listopadzie 2008 roku wynika, że w ostatnim roku tylko 11,3% czyli ok. 4 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. W 2008 roku 20% wolontariuszy (a więc ok. 2% Polaków) zadeklarowało, że w ostatnim roku pracowało społecznie na rzecz więcej niż jednej organizacji.

Wolontariusze najczęściej wspierają swoją pracą:

– organizacje i grupy pomagające najuboższym,
– organizacje i ruchy religijne, parafialne
– organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wychowania,
– Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR, WOPR.

Najwięcej wolontariuszy jest wśród osób z wyższym wykształceniem (generalnie można zaobserwować zależność – im wyższe wykształcenie, tym większa aktywność).

Badania z kolejnych lat potwierdzają, że najczęściej w wolontariat angażują się osoby młode, zwłaszcza te między 15 a 19 rokiem życia (uczniowie i studenci). Relatywnie wysoki poziom aktywności obywatelskiej wykazują też osoby w wieku między 40 a 44 rokiem życia.

Autorem badania jest Stowarzyszenie Klon/Jawor. Od 2001 roku Stowarzyszenie prowadzi badania aktywności Polaków we współpracy z Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu i firmą Millward Brown SMG/KRC. Najnowsze badanie zostało zrealizowane w drugiej połowie listopada 2008 na losowej, reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków.  Oprac. JP Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4649

Print Friendly, PDF & Email