Dobra strona niepełnosprawnych

Dobra strona niepełnosprawnych

Zapewne nie jedna osoba zastanowi się, czy ten tytuł ma sens. Czy to w ogóle możliwe, że niepełnosprawność może mieć dobre strony. Od razu odpowiadam: niepełnosprawność – chyba raczej na pewno – nie. Ale niepełnosprawni? – Oto jest pytanie!

Ktoś bystry zauważył, że niepełnosprawni o tyle różnią się od innych, o ile wszyscy ludzie różnią się między sobą. Skrajnym przykładem może być np. porównanie Matki Teresy z Kalkuty z ludźmi, dla których miłosierdzie jest idiotyzmem i abstrakcją.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje program pod nazwą Promocja Integracji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest upowszechnienie świadomości, że niepełnosprawni są nie tylko równouprawnieni do normalnego życia w społeczeństwie, ale że na to zasługują. Chodzi o pokonywanie, najtrudniejszych do zniesienia, barier mentalnych między światem zdrowych a chorych, ułomnych, bezradnych.

Drugim celem programu jest pomoc, poprzez informację, samym niepełnosprawnym oraz instytucjom i organizacjom działającym na ich rzecz, żeby łatwiej było odnaleźć się w nowych warunkach po wejściu Polski do UE. Ważne jest monitorowanie zmian w przepisach prawnych, ale także ukazanie nowych możliwości np. korzystania z unijnych funduszy.

„Razem z Tobą” miesięcznik osób niepełnosprawnych wychodzący już ósmy rok, od początku swojego istnienia, tym właśnie celom służy. Służymy informacją dotyczącą przepisów prawnych, zdrowia, pomocnej techniki, możliwości pracy i nauki, a także funkcjonowania administracji, urzędów, instytucji, w tym europejskich. Ponadto podejmujemy interwencje, publikujemy listy czytelników poruszające różne, ważne sprawy, zamieszczamy rady psychologa.

Za równie potrzebne uważamy budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Naszym zdaniem, najbardziej przekonującym sposobem jest pokazywanie indywiduum lub grupy – w działaniu. Zewnętrzna ekspresja, to oczywiście jeszcze nie całość, ale człowiek w dużej mierze wyraża siebie poprzez to, co robi. Przedstawiamy więc działania i osiągnięcia osób niepełnosprawnych oraz organizacji i instytucji pomocowych, prowadzimy dział prezentacji artystycznych, a także sportu i rekreacji. Z zaangażowaniem uprawiamy także, podporządkowaną powyższym celom, publicystykę społeczną.

Lata naszej mrówczej pracy zaowocowały w Elblągu integracją osób niepełnosprawnych, jako środowiska oraz zwiększoną świadomością, że w Polsce wszyscy obywatele mają takie same prawa. Że słabszy, wcale nie znaczy gorszy, bo każdy ma prawo do godności. Że niepełnosprawność nie zamyka wszystkich dróg, a sukcesy można odnosić mimo przeciwności. Wreszcie, że nie ma ludzi bezużytecznych, bo każde istnienie ma sens.

Czytelnicy niecierpliwią się, gdy skromne siły redakcyjne nie nadążają z przygotowaniem miesięcznika w terminie, zresztą, często pytają o kolejny numer, ledwie ostatni wyjdzie z drukarni. Są dumni z posiadania swojej gazety, mają swoje ulubione rubryki i autorów. Są i tacy, którzy, jak sami mówią, czytają „Razem z Tobą” od deski do deski. Wśród tych ostatnich nie brak osób zdrowych, nie związanych osobiście z niepełnosprawnymi.

Potwierdzeniem, że przesłanie „Razem z Tobą” przebija się również  na zewnątrz, poza środowisko niepełnosprawnych, są nagrody i wyróżnienia – przyznane przez PFRON za rzetelną i profesjonalną informację oraz propagowanie idei wyrównywania szans ON w Europejskim Roku Niepełnosprawnych oraz w konkursach literackich – za publicystykę.

Pomimo naszej lokalności otrzymujemy wiele sygnałów, żeby rozszerzyć objętość i zasięg gazety, bo na ogromnym rynku wydawniczym, brakuje jednak tego typu periodyków. Jedna ogólnopolska „Integracja”, jakkolwiek bardzo ważna i potrzebna, to jeszcze przysłowiowej wiosny nie czyni.

Postanowiliśmy więc porwać się „z motyką na słońce” i prezentować dobrą stronę niepełnosprawnych na forum ogólnopolskim. Naszym kapitałem są ludzie – zaangażowana redakcja i współpracownicy oraz kilkuletnie doświadczenie i kontakty. Naszą nadzieją – odzew czytelników i organizacji pomocowych oraz pozyskanie współpracowników i korespondentów z terenu całego kraju.

To przedsięwzięcie kosztowało nas niemało pracy, nerwów i pieniędzy. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do PFRON i liczymy, że wydawca – Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – nie pójdzie przez nas z torbami.

Najtańszym i najlepiej rozwijającym się medium jest obecnie internet. Badania wykazują, że korzysta już z niego blisko 30% Polaków. Aby sprostać wyzwaniu przełamywania barier i dotrzeć z pozytywną informacją do jak największej liczby osób – niepełnosprawnych i zdrowych –  stworzyliśmy portal internetowy naszej gazety. Mamy pomysły, jak wciągnąć do „gry” ludzi zdrowych.

Zaplanowaliśmy również wydawanie ogólnopolskiej „Razem z Tobą” w wersji dźwiękowej – przyjaznej dla niewidomych, słabowidzących i obłożnie chorych.(Z naszej strony internetowej również będzie można odsłuchać lub pobrać pliki w wersji dźwiękowej.)

Dlatego, nasi wierni oraz nowi Czytelnicy, od dzisiaj odwiedzajcie codziennie dobrą stronę niepełnosprawnych: www.razemztoba.pl ! Mam nadzieję, że spełni Wasze oczekiwania.

Zdjęcie wykonane podczas jednej z imprez Tygodnia Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. fot. ESzC

  Elżbieta Szczesiul-Cieślak Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.