Diecezja warszawsko-praska: kontestowanie zaleceń sanitarnych jest brakiem odpowiedzialności

Diecezja warszawsko-praska: kontestowanie zaleceń sanitarnych jest brakiem odpowiedzialności
Fot. Pixabay

Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych – poinformował w piątek kanclerz kurii diecezji warszawsko-praskiej ks. dr Dariusz Szczepaniuk.

– Kontestowanie zaleceń sprzeciwia się wprost posłuszeństwu biskupowi – dodał.

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia, że teren powiatów: wołomińskiego i otwockiego znalazły się w strefie zagrożonej dodatkowymi obostrzeniami, kuria diecezji warszawsko-praskiej wydała w piątek specjalny komunikat.

Przypomina w nim o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii w Polsce.

– Władza diecezjalna zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w diecezji warszawsko–praskiej – napisał ks. Dariusz Szczepaniuk.

Obligując do troski o higienę rąk, kuria warszawsko-prasko zaapelowała o zapewnienie i udostępnienie płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych.

Kuria wzywa do bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują mszy św., a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili) – zaznaczył ks. Szczepaniuk.

Odniósł się także do sposobów rozdawania komunii św. – Usilnie zaleca się przyjmowanie komunii św. w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego – napisał kanclerz kurii diecezji warszawsko-praskiej.

Podkreślił, że „kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu biskupowi”.

Magdalena Gronek
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email