Czytelnicy pytają: Pełnomocnictwo a śmierć

Czytelnicy pytają: Pełnomocnictwo a śmierć

Czy po śmierci bliskiej osoby nadal obowiązuje dane mi przezeń pełnomocnictwo np. do jej rachunku bankowego?

Właściciel rachunku może udzielić wskazanym przez siebie osobom pełnomocnictwa typu:

– rodzajowego do rachunku – pełnomocnik może wówczas dysponować rachunkiem na takich samych zasadach jak posiadacz lecz nie może m.in. ustanawiać dalszych pełnomocnictw czy zlikwidować konta.

– szczególnego – wyłącznie do wskazanych czynności, np. obciążania rachunku przy użyciu karty płatniczej.

Oba rodzaje pełnomocnictw wygasają jednak w chwili, gdy do banku dotrze informacja o śmierci właściciela konta. Prawo stanowi, że pełnomocnik nie powinien składać żadnych dyspozycji po momencie śmierci właściciela rachunku. W praktyce, dopóki bank nie jest świadom nowych okoliczności, może realizować zlecenia pełnomocnika działając w dobrej wierze.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13619

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.