Czytelnicy pytają: Gdzie trzeba się zgłosić, aby ubiegać się o skierowanie do ŚDS?

Czytelnicy pytają: Gdzie trzeba się zgłosić, aby ubiegać się o skierowanie do ŚDS?
Fot. Adminstrator

Wniosek o skierowanie do ŚDS i wymagane dokumenty składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje podmiot prowadzący ŚDS lub zlecający jego prowadzenie : kierownik ośrodka pomocy społecznej (OPS) – w przypadku domów gminnych, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) w przypadku domów powiatowych.

Jeżeli gmina miejsca zamieszkania nie prowadzi ŚDS, OPS przekazuje wniosek wraz z dokumentami i rodzinnym wywiadem środowiskowym do gminy lub powiatu, gdzie taki dom funkcjonuje

UWAGA! Korzystanie z usług w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wystarczy zgłosić się do OPS, który posiada informację o takim klubie lub zgłosić się bezpośrednio do takiego klubu. 

  MRPiPS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15121 

Print Friendly, PDF & Email