Czytelnicy pytają: Co oznaczają symbole, które występują w orzeczeniach o niepełnosprawności?

Czytelnicy pytają: Co oznaczają symbole, które występują w orzeczeniach o niepełnosprawności?

Symbole przyczyn niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zobacz, co oznaczają poszczególne z nich. 

Co warte podkreślenia, orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Odpowiednie literki oznaczają:

01–U – upośledzenie umysłowe;

02–P – choroby psychiczne;

03–L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04–O – choroby narządu wzroku;

05–R – upośledzenie narządu ruchu;

06–E – epilepsja;

07–S – choroby układu oddechowego i krążenia;

08–T – choroby układu pokarmowego;

09–M – choroby układu moczowo–płciowego;

10–N – choroby neurologiczne;

11–I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12–C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14963