Cena towaru przy kasie jest inna niż na półce

Cena towaru przy kasie jest inna niż na półce

Podczas zakupów często zdarza nam się sięgnąć po towar, który jest w promocji. Niestety przy kasie zdarza się, że cena produktu różni się od tej widniejącej na półce. Co wtedy możemy zrobić?

Interes klienta chronią zapisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 543 rzeczy wystawione w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Konsumenci zatem mają prawo żądać sprzedaży artykułu po cenie, która umieszczona została na półce przy interesującym nas towarze. Gdy towar wrzucamy do koszyka, godzimy się tym samym na przyjęcie proponowanej oferty i mamy prawo oczekiwać, że sprzedawca wywiąże się ze swojego obowiązku, a przy kasie wydamy dokładnie tyle pieniędzy, ile określonych zostało na półce przy towarze. Należy pamiętać, że zawarcie umowy przez przyjęcie oferty jest wiążące dla sprzedawcy. Jej ważność nie będzie zatem zależeć od potwierdzenia jej przez pracownika sklepu. W przypadku wątpliwości, co do określenia momentu przystąpienia do umowy przez kupującego, z pomocą przychodzi także art. 70 Kc. Stanowi on, że umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy mają obowiązek dokładnego oznaczenia produktu wystawionego na sprzedaż. Wiąże się z nim również określenie jego ceny. Nieprzestrzeganie niniejszego przepisu może skończyć się dla przedsiębiorcy karą o wysokości do 1.500 zł (art. 137 Kodeksu wykroczeń). Co więcej, jeśli uporczywie uchyla się on od niniejszego obowiązku, możliwe jest nałożenie kary przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wynoszącej nawet 5.000 euro. 

Dokładne zasady oznaczanie produktów określa rozporządzenia ministra finansów z 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposoby oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Według rozporządzenia towary, które oferowane są kupującym w miejscu sprzedaży, muszą być oznaczone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące cenę oraz jednostkę miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. Gdy na półce znajdują się towary podobne, określić należy również nazwę producenta lub informację pozwalającą na identyfikację ceny z konkretnym produktem.

Źródło: gazetaprawna.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13773

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.