Czas na wiosenne porządki

Straż Miejska przypomina, że obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością, jest utrzymywanie  jej w należytym porządku i czystości.

Po okresie zimowym, kiedy otoczenia nieruchomości są szczególnie zanieczyszczone naszym obowiązkiem jest uporządkować podległe tereny. Od 26 marca do 30 marca br. na terenie naszego miasta przeprowadzone będą działania pod hasłem ”Czysty Elbląg”, w trakcie których sprawdzana będzie realizacja tychże obowiązków. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień będą wyciągane wnioski karno-administracyjne.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7919