CIR przypomina, jak zachować się w razie zakażenia koronawirusem

CIR przypomina, jak zachować się w razie zakażenia koronawirusem
Fot. Pixabay

Zostań w domu, obserwuj swoje zdrowie i pozostań w kontakcie z lekarzem rodzinnym – to m.in. wytyczne przygotowane dla osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, o których przypomina w środę Centrum Informacyjne Rządu.

Centrum Informacyjne Rządu przypomina, jak powinno się zachować w razie potwierdzonego zakażenia koronawirusem.

– Pozytywny wynik testu oznacza początek bezwzględnej izolacji osoby zakażonej i wszystkich domowników. Wymaga też stałej kontroli stanu zdrowia – mierzenia temperatury i obserwowania objawów grypopodobnych – wskazuje CIR w komunikacie.

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu osoba zakażona powinna pozostać w domu, obserwować swoje samopoczucie i pozostawać w kontakcie z lekarzem rodzinnym. W wypadku pogorszenia samopoczucia i stanu zdrowia należy udać się na oddział zakaźny szpitala lub wezwać karetkę pogotowia, dzwoniąc pod numer nr 112.

Przez całą chorobę należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas trwania izolacji zależy od nasilenia objawów klinicznych choroby COVID-19 i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu czy izolatorium.

Po 7 dniach izolacji domowej lekarz POZ zadzwoni do chorego, aby przeprowadzić wywiad. Podczas tej rozmowy ustalone zostanie, jak długo ma potrwać ta izolacja. Informacje na ten temat można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta.

To, czy izolacja zostanie skrócona, zależy od terminu wystąpienia pierwszych objawów i ich zakończenia. Izolacja kończy się po 3 dniach bez objawów, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów.

Podczas izolacji należy pozostać w miejscu zamieszkania. Jeśli nie ma się takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować osobę chorą do wyznaczonego izolatorium.

Kwarantannie podlegają również domownicy, którzy powinni jednocześnie obserwować stan zdrowia osoby chorej. Ten obowiązek rozpoczyna się dla nich od dnia uzyskania przez zakażonego pozytywnego wyniku testu. Pierwszy etap kwarantanny domowników to okres izolacji osoby chorej. Drugi etap kwarantanny trwa 7 dni i rozpoczyna się po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Objęcie domowników kwarantanną nie wymaga decyzji organu PIS.

CIR przypomina również o aplikacji STOP COVID ProteGO Safe, która może pomóc innym osobom uzyskać anonimową informację, że mogły się zarazić.

Pracodawca osoby zakażonej otrzyma informację o sytuacji pracownika zakażonego COVID-19. Jest ona przetwarzana w systemie teleinformatycznym EWP i udostępnia ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z czym osoba chora na koronawirusa nie musi zajmować się kwestiami zwolnienia lekarskiego.

Jeśli z jakiegoś powodu pracodawca nie otrzyma takiej informacji, to należy złożyć oświadczenie o przebywaniu na izolacji do 3 dni od jej zakończenia. Oświadczenie to powinno zawierać informacje o danych osobowych, PESELU, serii i numerze dowodu osobistego lub paszportu oraz datę rozpoczęcia i zakończenia izolacji, a także podpis.

CIR przypomina również, że TUTAJ można znaleźć dokładne informacje, jak zachowywać się w trakcie izolacji domowej. (PAP)

Dorota Stelmaszczyk
Print Friendly, PDF & Email