Chorzy na Alzheimera z lepszym wsparciem

Chorzy na Alzheimera z lepszym wsparciem
Fot. Pixabay

Od stycznia 2019 roku bydgoski Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” zwiększy możliwości pomocy dla osób z chorobą Alzheimera, dla których utworzono nowy oddział w placówce.

Zaadaptowanie dodatkowych pomieszczeń i utworzenie nowego oddziału dla chorych na Alzheimera w Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” pozwoli objąć opieką 10 osób więcej.  Tym samym ze wsparcia z codziennym funkcjonowaniu skorzysta 30 podopiecznych.

W godzinach otwarcia oddziału (8:00-15:00) chorzy mogą liczyć na wykwalifikowaną kadrę, która organizuje zajęcia m.in. z ergoterapii (oddziaływania poprzez pracę), arteterapii w wielu formach i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej). Placówka zapewnia zarówno na indywidualny trening procesów poznawczych, jak i terapię grupową, a także zajęcia kulturalno-świetlicowe, edukacyjne i rekreacyjne. Oprócz tego Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” oferuje rozmowy psychoedukacyjne z rodzinami i opiekunami podopiecznych.

Źródło: bydgoszcz.pl

Print Friendly, PDF & Email