Chcesz pracować, ale jeszcze nie jesteś gotowy?

Chcesz pracować, ale jeszcze nie jesteś gotowy?
Fot. Adminstrator

  Trwa nabór na warsztaty i seminaria realizowane w ramach projektu „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”. Celem przedsięwzięcia jest objęcie wielopłaszczyznowym wsparciem 5.000 osób niepełnosprawnych z całego kraju i przygotowanie ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Udział w programie jest bezpłatny.

   Zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w grupowych warsztatach psychologicznych oraz indywidualnych sesjach poradnictwa zawodowego, które pomogą przełamać bariery tak osobiste, jak i obiektywne, mogące sprawiać trudności w wejściu na otwarty rynek pracy i utrzymanie się na nim.

   Dla każdego uczestnika, przy jego aktywnym udziale, zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, swoista mapa ułatwiająca poruszania się na otwartym rynku pracy i aktywnego w nim uczestnictwa, zgodnie z własnymi możliwościami i talentami.

  Zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w następujących 12 – dniowych warsztatach, o charakterze zajęć indywidualnych i grupowych:

Sesje indywidualne z doradcą zawodowym:
analiza potrzeb klienta, rynek pracy i samoocena, diagnoza zainteresowań, wartości, uzdolnień i motywacji, predyspozycje zawodowe i kompetencje, świat pracy, poszukiwanie zatrudnienia i zagadnienia autoprezentacji i aplikowania do pracy,  ocena zawodowa i tworzenie Indywidualnego Planu Działania.
Indywidualna sesja andragogiczna dotycząca poszukiwania własnego stylu uczenia się.
Indywidualne i grupowe sesje z animatorem.
Sesja indywidualna z psychologiem.
Zawodoznawcze indywidualne konsultacje medyczne: z lekarzem medycyny pracy, z lekarzem specjalistą, z rehabilitantem.
Codzienne warsztaty psychologiczne: „poznajmy się” – warsztat integracyjno-motywacyjny, „po co tu jestem?” – czyli o potrzebie planowania, „jak lubić siebie?”, „jak być asertywną /asertywnym?”, „jak radzić sobie ze stresem?”,  „skuteczni w komunikacji!”,
„ możesz nauczyć się optymizmu!”,  „możesz być twórczym i niebanalnym!”,  „możesz sprawić, że będzie chciało się chcieć!”
Warsztaty z podstaw pracy.

Na najbardziej aktywnych uczestników czekają staże u solidnych pracodawców oraz promocja zatrudnienia!

Poniżej przedstawiamy województwa w których odbędą się warsztaty, wraz z terminami zajęć:

województwo dolnośląskie: 2007-06-29 – 2007-07-10.
województwo dolnośląskie: 2007-07-09 – 2007-07-20.
województwo lubuskie: 2007-07-16 – 2007-07-27.
województwo pomorskie: 2007-07-23  – 2007-08-03.
województwo zachodniopomorskie: 2007-07-23 – 2007-08-03.
województwo  kujawskopomorskie: 2007-07-23 – 2007-08-03.

Szczegółowe informacje na stronie: [url]http://www.gotowidopracy.info[/url]
Infolinia: 0 801 700 705

Projekt ”Gotowi do pracy” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez WYG International Sp. z o.o.

  TM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1726

Print Friendly, PDF & Email