Bydgoszcz: Dziś otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Bydgoszcz: Dziś otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Dobiega końca remont wnętrza budynku przy ulicy Gdańskiej 5. Dawniej mieściła się tu popularna księgarnia Współczesna, a od 8 października miejsce zacznie na nowo tętnić życiem jako Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Dzięki takim miejscom organizacje społeczne i grupy nieformalne będą mogły działać na rzecz mieszkańców bezkosztowo – w lokalu specjalnie do tego przeznaczonym. Będzie to uzupełnienie działań na rzecz wspierania III sektora w mieście. Różnorodność inicjatyw, które będą mogły zostać podjęte w BCOPW, jest niezliczona. Od spotkań i zebrań NGO–sów, pracy indywidualnej w salach komputerowych, po duże konferencje, wystawy, wernisaże, najróżniejsze spotkania i warsztaty dla całych rodzin, seniorów, czy choćby zajęcia grup tanecznych. Dzięki takim miejscom korzyść jest obopólna – pobudzana jest aktywność organizacji, a jednocześnie zwiększona zostaje różnorodna oferta dla mieszkańców miasta.

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu już na etapie „idei” kształtowane było w dialogu z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Odbyły się liczne konsultacje, w tym spacery po obiekcie, jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowo–budowlanych. Powstała zatem wspólna, bydgoska, pozarządowa przestrzeń.

Na parterze znajduję się strefa „relaksu” – z kawiarnią, czytelnią nawiązującą do tradycji tego miejsca, kącikiem zabaw dla dzieci oraz spokojniejszym zakątkiem dla seniora. Miejsce codziennych rozmów i integracji. Centrum będzie nowoczesne i przyjazne dla wszystkich grup wiekowych, w pełni przystosowane dla rodziców z dziećmi, osób starszych oraz nie w pełni sprawnych. Na blisko 900 m2 znajdzie się przestrzeń na profesjonalne warsztaty, konferencje i szkolenia, dyżury specjalistów, ale również na nieformalne spotkania grup wsparcia osób działających społecznie. Centrum będzie miejscem, w którym znajdą się przestrzenie wystawiennicze, nadając mu oryginalności, nie kolidując jednak z zasadą otwartości dla mieszkańców.

Aktywni, chętni do działania bydgoszczanie znajdą tu wsparcie, motywację oraz niezbędną przestrzeń do działania. Będzie to strefa eksperymentu i współpracy, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami przez podmioty pozainstytucjonalne oraz liderów różnego rodzaju aktywności, miejsce spotkań ludzi przedsiębiorczych w każdym wieku, swego rodzaju inkubator działań społecznych i wymiany doświadczeń międzysektorowych.

Otwarciu Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przez najbliższy tydzień towarzyszyć będą różnorodne wydarzenia – ich program opublikujemy jutro. 

Źródło i fot: bydgoszcz.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18981