By rodziny mogły więcej

By rodziny mogły więcej

Od stycznia z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również rodziny, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (nawet jeśli w momencie składania wniosku są już pełnoletnie). – Chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i uprawnień, dzięki którym rodziny wielodzietne mogą korzystać z atrakcyjniejszych ofert w różnych obszarach życia. Obecnie ma ona blisko 5 tys. partnerów (wśród których są zarówno instytucje publiczne, jak i prywatni przedsiębiorcy) w prawie 22 tys. lokalizacji. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać m.in. ze zniżek na przejazdy kolejowe, ulg w opłatach za paszport, tańszych biletów w instytucjach kultury i ośrodkach rekreacyjnych, a także wielu rabatów na produkty i usługi.

– Z początkiem 2018 roku wprowadziliśmy również mobilną wersję Karty Dużej Rodziny. To nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia korzystanie z karty, cieszy się coraz większym zainteresowaniem – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, które kiedykolwiek mają lub miały na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Mogą ją otrzymać wszyscy rodzice, a także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, a także dzieci:

– w wieku do 18. roku życia,

– w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W każdym przypadku w rodzinie wnioskodawcy musi być co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

– Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. W ostatnim czasie m.in. dzięki programowi „Rodzina 500+” sytuacja materialna dużych rodzin zdecydowanie się poprawiła. Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci wcześniej. Właśnie dlatego od początku 2019 roku wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, będą mieli prawo do zniżek – bez względu na to, w jakim wieku są dzisiaj te dzieci – tłumaczy Elżbieta Rafalska.

Aby skorzystać z Karty Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi warunki uprawniające do otrzymania zniżek. Można zrobić to na dwa sposoby: za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia lub składając wniosek w gminie, która odpowiada miejscu zamieszkania.

Źródło i fot.: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej