Bliżej niezależności

Bliżej niezależności
Fot. pixabay.com

18 czerwca w Iławie uroczyście otwarto mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niemu szansę na podniesienie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa domowego otrzyma co najmniej 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Po wielu latach starań, poszukiwania środków i możliwości lokalowych, na terenie miasta i powiatu wreszcie udało się uruchomić mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. Punktem przełomowym było pozyskanie w 2017 r. przez Gminę Miejską Iława unijnego dofinansowania na rewitalizację hali poprodukcyjnej przy ul. Jasielskiej. Partnerem społecznym tego przedsięwzięcia zostało w drodze konkursu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie. Zgodnie z opracowaną koncepcją funkcjonowania obiektu, halę przekształcono na Centrum Aktywności Lokalnej, a część budynku zaadaptowano właśnie na mieszkanie wspomagane.

Mieszkanie wspomagane to usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Jest ono dedykowane osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym.

Mieszkanie to w pełni wyposażony lokal o powierzchni 114 m2, posiada dwie sypialnie dla osób z niepełnosprawnościami (zapewnia możliwość nocowania 6 osobom), pokój asystentów, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę. Mieszkanie nie ma barier architektonicznych – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wyposażenie i funkcjonowanie mieszkania wspomaganego jest obecnie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją przez PSONI Koło w Iławie projektu „Akademia samodzielności”. Wsparcie dla uczestników projektu zorganizowane jest w formie pobytów treningowych lub wspieranych.

Obecnie treningi mieszkaniowe realizuje pierwsza grupa uczestników projektu, tj. 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przy wsparciu asystentów i innych pracowników „Akademii samodzielności”, przez okres 12 miesięcy będą odbywały tygodniowe treningi w mieszkaniu, przygotowujące ich do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. W 2020 roku, treningi mieszkaniowe rozpocznie nowa grupa osób z niepełnosprawnościami (kolejnych 15 uczestników).

Pobyty wspierane odbywają się w przypadku potrzeby zastąpienia w opiece opiekunów faktycznych (tzw. opieka wytchnieniowa). Okres pobytu uczestnika w formie wspieranej jest zależny od jego sytuacji i może obejmować minimum jedną dobę, maksimum 12 tygodni (w ciągu roku może korzystać kilkakrotnie, ale łączny czas pobytu nie może być dłuższy niż 12 tygodni).

Mieszkanie wspomagane to bardzo pożądana forma wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin: daje szansę na zwiększenie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w różnych rolach społecznych, aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, występowanie samemu we własnych sprawach, a przede wszystkim prowadzenie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną maksymalnie niezależnego i godnego życia.

Źródło: ilawa.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email