Białystok: Wsparcie osób niepełnosprawnych

Białystok: Wsparcie osób niepełnosprawnych

Do 19 czerwca można składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Wsparcie ma być też skierowane do członków ich rodzin i opiekunów. Na poszczególne zadania można otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 25 tys. zł.   

Miasto ogłosiło konkurs dotyczący wsparcia osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w 2020 r. Zadania mają być zrealizowane od 15 lipca do 10 grudnia. Jeden oferent może wnioskować o dotację na realizację jednego projektu. W tegorocznym konkursie jest do rozdysponowania łącznie 280 tys. zł. Więcej szczegółów dotyczących warunków udziału w konkursie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

– Naszym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że dzięki projektom organizowanym w ramach konkursu, uda się zwiększyć aktywność niepełnosprawnych i ich otoczenia w różnych dziedzinach życia – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Wśród zadań, które mogą być dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert są m. in. takie jak: prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek, organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i grup wsparcia dla niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy. Oferty mogą również dotyczyć m.in. prowadzenia poradnictwa psychologicznego i społeczno-prawnego, indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających samodzielne funkcjonowanie i kompetencje w komunikacji społecznej. Konkurs obejmuje też zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, promocji aktywności osób niepełnosprawnych, prowadzenia kampanii informacyjnych czy publikacji i badań.

Agnieszka Błachowska / UM Białystok
Źródło: UM Białystok
Fot. Pixabay