Biała laska nie może stać w kącie

Elbląskie Koło PZN tradycyjnie obchodziło Dzień Białej Laski – doroczne święto niewidomych i niedowidzących. Były serdeczne powitania, odznaczenia przyjaciół, działaczy i wolontariuszy oraz coś dla ducha i ciała.

Jak co roku, członkowie Koła PZN w Elblągu swoje święto obchodzili bardzo uroczyście.

W obszernej sali biesiadnej Kawiarni „U Aktorów” przy długich czterech stołach zasiadło około 150 osób. Po wprowadzeniu sztandaru i przywitaniu gości Janina Maksymowicz – prezes Koła posumowała miniony rok aktywnej i efektywnej działalności organizacji. Nawiązując do okoliczności, pani Janina powiedziała do licznie zebranych członków Koła: – Nie wstydźcie się białej laski. Ona nie tylko pomaga nam poruszać się w przestrzeni, ale jest też naszym znakiem rozpoznawczym, który sprawia, że ktoś może przyjść nam z pomocą.

Okazuje się, że jest wiele osób, które przychodzą z pomocą i wspierają działania Koła. Przygotowane dla nich zostały podziękowania i odznaczenia, jak również dla najbardziej aktywnych członków związku i wolontariuszy.

Część oficjalną zakończył pełen werwy występ wokalny zespołu „Uśmiech”, którego można było wysłuchać przy kawie i ciastkach.

Tak hucznie świętować można było dzięki przyjacielowi Koła i stałemu sponsorowi, panu Romanowi Badysiakowi, właścicielowi Kawiarni u Aktorów, któremu Zarząd gorąco dziękował.

Aktywizacja i edukacja

W minionym roku Koło PZN w Elblągu prowadziło bardzo intensywną działalność. Realizowane były wspólnie z okręgiem w Olsztynie trzy projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, mające na celu aktywizację społeczną i zawodową członków związku.

Kończący się projekt, realizowany w latach 2017 – 2019, pt. ”Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na teremie województwa warmińsko-mazurskiego” objął około 80 beneficjentów w wieku produkcyjnym. Projekt składał się z wielu różnorodnych zadań, m.in. warsztatów autoprezentacji, rozwoju osobistego, zajęć z fizjoterapii, jogi, z rękodzieła. Były też spotkania z psychologiem, dietetykiem, optometrą, a dla relaksu terapia śmiechem. Do udziału w projekcie zachęcały takie atrakcje, jak 4.dniowa wycieczka w 2019 r na Dolny Śląsk i do Drezna, czy wyjazd do bydgoskiej opery na operetkę „Hrabina Marica”. Projekt „Ruszamy do aktywności w podregionie elbląskim” , w którym wzięło udział 15 osób : 9 kobiet i 6 mężczyzn w wieku produkcyjnym, miał na celu aktywizację zawodową. Uczestnicy otrzymali wsparcie specjalistów – psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, Ośmiu beneficjentów odbyło 3.miesięczny staż, a troje zostało zatrudnionych na otwartym rynku pracy. W trzyletnim projekcie pt. „Lepszy widok na przyszłość” bierze udział 41 uczestników bez ograniczeń wiekowych. Projekt ma charakter aktywizacji społecznej i obejmuje wieloprofilowe doradztwo, warsztaty o tematyce dostosowanej do potrzeb beneficjentów, w tym wizażu, obsługi sprzętu elektronicznego, rękodzieła, a także kilkudniowe wyjazdy poza Elbląg. Poza działalnością skierowaną do swoich członków i ich rodzin Zarząd Koła współpracuje z władzami miasta, miejskimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Zabiega o systematyczną likwidację barier urbanistycznych dla niewidomych i prowadzi szeroką działalność edukacyjną w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dzięki temu osobie niewidomej coraz łatwiej jest chodzić po elbląskich ulicach i wiele dzieci już wie, co oznacza biała laska w ręku przechodnia.