Bezrobotni mogą składać wspólne wnioski o ”kasę”

Ułatwienia dla spółdzielców socjalnych: jeden wniosek, pieniądze prędzej, rozliczenie później

Osoby bezrobotne, którzy założą spółdzielnię socjalną, mogą od 2007 r. składać do starosty wspólny wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej. Nowa propozycja wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez powiatowe urzędy pracy oraz samych bezrobotnych, którzy korzystają ze środków Funduszu Pracy.

31 grudnia 2006 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (z dnia 21 listopada 2005 r., Dz.U. nr 236, poz. 2002) w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.).

Korzystna zmiana prawa

Składanie wspólnych wniosków przez przyszłych spółdzielców dotyczących otrzymania pieniędzy na rozpoczęcie działalności, ułatwi bezrobotnym start z własnym pomysłem na biznes – podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dotąd osoby bezrobotne musiały składać wspomniany wniosek indywidualnie.

Nowe regulacje mają też pomóc bezrobotnemu w wydatkowaniu otrzymanych przez niego środków na założenie własnej firmy – w okresie od dnia zawarcia umowy, do 30 dnia prowadzenia takiej działalności. (Poprzednio wydatkowanie pieniędzy mogło nastąpić tylko od dnia zawarcia umowy, do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej.)

Pierwsze zakupy od razu, rozliczenie za dwa miesiące

Zaroponowane rozwiązanie umożliwi np. sfinansowanie przez osobę bezrobotną zakupu pierwszej partii towarów w działalności handlowej – podkreślają eksperci resortu pracy.

Zmienił się też okres dokumentowania i rozliczania wydatkowanych środków. Wynosi teraz  2 miesiące od podjęcia działalności gospodarczej.
O spółdzielniach socjalnych z różnych źródeł

Spółdzielnia socjalna?*

…Co najmniej 5 osób bezrobotnych może założyć swoją spółdzielnię socjalną. Najpierw osoby te przygotowywane są do prowadzenia konkretnej działalności, a następnie do rejestracji swojej firmy. Powiatowe Biura Pracy, zgodnie z  Ustawą, mogą udzielać grantu w wysokości do 7.200 PLN na osobę, co umożliwia zakup sprzętów i maszyn potrzebnych do rozpoczęcia działalności.

Do tej pory powstało w Polsce około 62 spółdzielni socjalnych. Fundacja Barka wraz z partnerami dodatkowo wsparła powstające spółdzielnie socjalne środkami z funduszy unijnych w ramach programu EQUAL.
Dalszy rozwój spółdzielni socjalnych w Polsce będzie możliwy dzięki Porozumieniu, jakie Fundacja Barka podpisała z Konsorcjum Gino Matarelli z Włoch w dniu 30 stycznia 2007 roku. Spółdzielnie polskie będą mogły uczestniczyć w sieci wymiany handlowej produktów spółdzielni socjalnych oraz w wizytach studyjnych do Włoch.

“Jak powstawały spółdzielnie socjalne” Ewa Sadowska, 1 lutego 2007 r. http://www.barka.org.pl
Kto poręczy bezrobotnemu?*

„Gazeta Wyborcza” z 20 listopada 2006 r. informuje, iż w Olsztynie powstaje Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Ma to być sposób na rozwiązanie problemu z uzyskiwaniem poręczeń kredytowych przez bezrobotnych, którzy chcą tworzyć spółdzielnie.

W Olsztynie powstały do tej pory dwie spółdzielnie socjalne, choć zainteresowanie tą formą działalności jest duże. Spółdzielnie mogłyby powstać sprawniej, gdyby nie kłopot ze zdobyciem pieniędzy na rozkręcenie interesu z Funduszu Pracy. Problem stanowiło poręczenie pożyczkowe. Powstające Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej zajmie się m.in. udzielaniem poręczeń bezrobotnym chcącym tworzyć spółdzielnię socjalną.

„Wsparcie dla spółdzielni socjalnych”  „Gazeta Wyborcza” (bb)
 
* Tytuły redakcji “Razem z Tobą”  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1440

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.