Bezpłatne wykłady z historii sztuki w Galerii El

Bezpłatne wykłady z historii sztuki w Galerii El

W każdy poniedziałek w Centrum Sztuki Galeria EL odbywać się będą darmowe, cotygodniowe zajęcia z historii sztuki pn. „Przełomy. Ku nowoczesności w sztuce 19 i 20 w.”. Zajęcia mają formę warsztatowo-konwersatoryjną a poprowadzi je dyrektor Galerii EL, Jarosław Denisiuk.

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów, chcących dobrze przygotować się do matury, testów kompetencji, studentów, ale także wszystkich osób, interesujących się naukami humanistycznymi – filozofią, historią, sztuką, chcących pogłębić swoją wiedzę, być może wziąć udział w konkursach czy olimpiadach.

Treści zajęć zdecydowanie wykraczają poza podstawę programową z wyżej wymienionych przedmiotów. Podczas spotkań będzie można poznać najsłynniejsze dzieła, nazwiska i kierunki sztuki światowej oraz dowiedzieć się jak wykorzystać media w celu poznania historii i współczesności. W efekcie każdy uczestnik będzie potrafił samodzielnie i świadomie korzystać z różnego rodzaju słowników tematycznych, wydawnictw encyklopedycznych, serii wydawniczych, zbiorów muzealnych, Internetu, radia i telewizji jako źródła informacji. Nauczy się poprawnie redagować różne formy wypowiedzi pisemnych takich jak sprawozdanie bądź recenzja. Nie powinien mieć także problemu z opisaniem osiągnięć sztuki 19. i 20. w., ocenieniem wkładu sztuki współczesnej w kulturę światową czy wymienieniem najważniejszych wydarzeń z historii sztuki 19. i 20. w.

Program w znacznym stopniu realizuje wymagane przez gimnazjum cztery ścieżki edukacyjne – edukacja czytelnicza (lektury) i medialna (film), edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie (Biennale Form Przestrzennych), edukacja europejska (Awangarda) oraz kultura polska na tle tradycji europejskiej.   Beata Branicka Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7584