Bezpieczna przyszłość coraz bliżej

Bezpieczna przyszłość coraz bliżej
Fot. pixabay.com

Trwa budowa koalicji organizacji i instytucji, które tworzyć będą kręgi wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach pilotażowego projektu „Bezpieczna przyszłość”. Na spotkaniu 11 marca uczestnicy przedstawili swoją ofertę dla osób z niepełnosprawnościami, obejmującą wszystkie obszary życia. Okazało się, że ta oferta jest tak bogata, że zadziwiła samych zebranych.

Na spotkaniu 11 marca pojawiło się 13 organizacji i instytucji zainteresowanych współpracą przy tworzeniu kręgów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy po kolei przedstawili swoją ofertę dla przyszłych beneficjentów projektu i okazało się, że suma tych ofert jest bardzo bogata, obejmuje różne obszary życia, od kultury, sportu, propozycji spędzania wolnego czasu po edukację, aktywizację zawodową i pomoc w zatrudnieniu. Wyszło przy tym na jaw, że poszczególni uczestnicy niewiele wiedzą o tym, co robią inne organizacje i instytucje, z czego nasunął się wniosek, że potrzebna jest platforma bezpośredniej wymiany informacji. Jednym z pomysłów było wykorzystanie w tym celu strony internetowej gazety Razem z Tobą – znanej i popularnej w środowisku i otoczeniu osób z niepełnosprawnościami.

Innym, owocnym tematem spotkania było określenie korzyści, jakie może przynieść koalicja organizacji i instytucji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla społeczności lokalnej, członków koalicji i beneficjentów ich działań. Jest ich wiele.
Wymiana wiedzy i doświadczeń w koalicji może posłużyć do mapowania problemów i wskazania władzom miasta kierunków polityki miejskiej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Jest na to właściwy moment, bo w Elblągu trwają właśnie prace nad nowym programem społecznym w tym obszarze.

Kręgi wsparcia, umożliwiające dorosłym osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie we własnych lub wynajętych mieszkaniach z odpowiednim wsparciem, są rozwiązaniem korzystniejszym ekonomicznie niż pobyt w domu pomocy społecznej. Współpraca w ramach koalicji z udziałem władz miejskich pomoże zbudować kompleksowy system wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którego dzisiaj brakuje. Da to rodzinom i opiekunom tych osób poczucie bezpieczeństwa – nie będą się musieli obawiać o przyszłość swoich bliskich i podopiecznych, gdy ich samych zabraknie.

Najistotniejsze korzyści odniosą sami zainteresowani. Krąg wsparcia nie tylko umożliwi im samodzielne funkcjonowanie we własnym domu, co jest bardzo pożądaną alternatywą dla dps, ale sprawi, że ich życie będzie mogło być aktywne, ciekawe i spędzane w otoczeniu przyjaznych ludzi.

Projekt „Bezpieczna Przyszłość” ma charakter pilotażowy i obejmuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jak wykorzystać rezultaty projektu – zawiązaną koalicję i wypracowany model wsparcia – po jego zakończeniu.
Przede wszystkim trzeba będzie objąć takim wsparciem osoby z różnymi niepełnosprawnościami, odpowiednio modyfikując model w zależności od konkretnych przypadków. Największą trudnością jest brak odpowiednich lokali – ale to już działka miasta.

Realizacja projektu już w obecnej fazie przyniosła rezultaty – zawiązaną koalicję, porozumienie w sprawie wymiany informacji, wiedzę o zakresie wsparcia, jakie można zainteresowanym osobom już dziś udzielać. Kolejne spotkania będą krok po kroku przybliżać do osiągnięcia zamierzonego celu.

Print Friendly, PDF & Email