Bez cięć

O mediach i bezpiecznych wakacjach
Urlop zwalnia nas z myślenia o pracy (wiem, nie wszystkich), ale nie zwalnia nas z myślenia w ogóle. Dwa, albo...
Powstanie Warszawskie nie odejdzie w niepamięć
Powstanie trwało 63 dni, będąc największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Poległo około 16.000 powstańców i...
Okiem naczelnego – zdrowie a pieniądze
Nasz Naczelny, to co spostrzega swoim okiem, kolejny już raz, okrasza sarkazmem i ironią, piętnując absurdy otaczającego nas świata.
Zwierciadełko, powiedz…
W dobie wyśrubowanych ideałów piękna, poprawiania urody w każdym wymiarze oraz oszukiwania starości współczesny Quasimodo ma wyjątkowo pod górkę. Jest...
O szkole, nauczycielach, pawich piórach, Arystotelesie...
Okiem naczelnego… w odpowiedzi na polemikę
Ankieta nie taka zła? (polemika)
Niecodzienna ankieta
Przestrzeń publiczna – niczyja
Więcej Aktualności