Bez barier: NIK sprawdzi dostępność przestrzeni publicznej dla potrzebujących

Bez barier: NIK sprawdzi dostępność przestrzeni publicznej dla potrzebujących

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, w jakim stopniu przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób potrzebujących szczególnej pomocy, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przygotowania do kontroli wsparli liczni eksperci z rządu, parlamentu oraz organizacji społecznych. Poprzedził ją zorganizowany w siedzibie NIK panel ekspertów.

Dyskusja dotyczyła głównie barier prawnych i organizacyjnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających samodzielne korzystanie z infrastruktury publicznej przez różne grupy społeczne. W trakcie panelu szukano wzorcowych rozwiązań i uniwersalnych zasad wyrównywania szans.

Przedstawione podczas spotkania analizy oraz życiowe doświadczenia uczestników okazały się dla NIK cennym źródłem informacji. Dzięki nim kontrolerzy będą mogli lepiej ocenić stan faktyczny oraz rekomendować działania niezbędne do poprawy dostępności przestrzeni publicznej. Chodzi przecież o to, by przestrzeń ta była jak najbardziej przyjazna dla wszystkich uczestników życia społecznego – nie tylko dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również np. dla kobiet w ciąży, osób z wózkami dziecięcymi, ludzi otyłych, niskich czy szczególnie wysokich. Wszyscy mają prawo czuć się dobrze we wspólnej przestrzeni publicznej.

Planową kontrolę pt. „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych” koordynuje Delegatura NIK w Poznaniu. Zostanie ona przeprowadzona m. in. w jednostkach samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Końcowego raportu należy się spodziewać w pierwszej połowie 2018 roku.

Warto podkreślić, że odsetek osób z różnymi niepełnosprawnościami sięga w Polsce nawet 13 procent. Jednocześnie systematycznie wzrasta w naszym kraju – podobnie jak w całej Europie – liczba osób starszych. Ludzie ci chcą i mają pełne prawo pozostawać aktywni i samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym. Aby to było możliwe, konieczne jest konsekwentne stosowanie rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: nik.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17068 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.