Będą nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska

Będą nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska
Fot. mat. prasowe

Ogłoszony został przetarg na realizację kompletnego systemu tablic informacji pasażerskiej. Dzięki inwestycji na wybranych przystankach pojawią się nowe tablice informacyjne. Przetarg ma formułę zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie polega na dostawie oraz montażu (projekt i wykonanie) na wybranych przystankach komunikacji miejskiej 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej (TIP) wraz z wykonaniem niezbędnej kanalizacji teletechnicznej oraz podłączeniem ich do Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR (zwanego także SIP).

Dodatkowo wyłoniona w przetargu firma wykona aplikację służącą do zarządzania nowymi tablicami, umożliwiającą również podłączenie do niej funkcjonujących już tablic oraz dalszą rozbudowę sieci tablic SIP. W zakresie wykonawcy będzie także dostarczenie serwerów. Wspomniane elementy stanowić będą drugi przedmiot zadania.

Na prace projektowe oraz wykonanie aplikacji służącej do zarządzania nowymi tablicami wraz z dostawą serwerów przewidziano 180 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast roboty budowlano-montażowe zakończą się po kolejnych 140 dniach licząc od daty odbioru prac projektowych. Wykonawców zainteresowanych realizacją poznamy pod koniec września i jeśli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z założeniami prace zakończą się w IV kw. 2021 r.

Zadanie jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM), mającej na celu stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gdańska. Celem wykonania zadania jest poprawa warunków korzystania z komunikacji publicznej na terenie Gdańska.

Fot. mat. prasowe
Print Friendly, PDF & Email