Bal na cel charytatywny

Bal na cel charytatywny

W toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki 2 lutego 2019 r. odbył się dziewiąty Marszałkowski Bal Dobroczynny, z którego dochód zasili instytucje opiekuńcze w regionie i misje w Zambii i Syrii.

W tegorocznej zabawie wzięło udział 220 par, wśród nich para prezydencka Krystyna i Michał Zalescy. Zebrane podczas balu fundusze wspomogą toruński Zakład Opiekuńczo-Leczniczy sióstr serafitek, Dom Pomoc Społecznej w Świeciu prowadzony przez szarytki, a także polskie misje niosące pomoc mieszkańcom Zambii i Syrii. Na dochód z balu złożą się wpłaty od uczestników, a także środki zebrane podczas aukcji blisko 200 przedmiotów podarowanych przez gości oraz instytucje i firmy z regionu. Licytowane będą między innymi: rękodzieło, ceramika, dzieła sztuki, biżuteria, ciekawe wydawnictwa i kosze z produktami tradycyjnymi. Prezydent Torunia przekazał na aukcję charytatywną zdjęcie i piłkę do koszykówki z autografem Marcina Gortata oraz gitarę akustyczną, którą podczas Dni Grzegorza Ciechowskiego swoimi autografami opatrzyli znani polscy artyści, m.in. Kasia Nosowska, Kayah i Piotr Cugowski.

Gwiazdami wieczoru byli Katarzyna Groniec i Jan Kliment z żoną Lenką. Wystąpił także świętujący 60-lecie Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”, a oprawę muzyczną zapewnili: Eljazz Big Band, Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis i Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas dotychczasowych edycji imprezy udało się zebrać łącznie ponad 1,2 mln zł, co pozwoliło wspomóc 12 instytucji w regionie oraz 2 misje zagraniczne.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Paderewskiego w Toruniu, prowadzony przez siostry serafitki, świadczy całodobową opiekę 86 osobom przewlekle chorym, które ze względu na wiek i stan zdrowia potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki. Fundusze z balu pomogą sfinansować zakup wózków inwalidzkich i platform schodowych, a także adaptację ogrodu do celów rehabilitacyjnych. Z kolei w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, mieszka obecnie 40 osób, chorych i niepełnosprawnych seniorów. Środki z balu wspomogą zakup sprzętu i urządzenie w piwnicy pomieszczeń do terapii zajęciowej. Wsparcie trafi również do polskiej misji w Zambii, gdzie misjonarze (wśród nich ks. Wojciech Łapczyński z Chełmży) prowadzą ośrodek zdrowia i placówki edukacyjne, a także do misji w Syrii, do prowadzonego przez franciszkanów ośrodka dziennego pobytu dla dzieci w Aleppo.

Fot. Wojtek Szabelski