Bądź moim przyjacielem - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Bądź moim przyjacielem - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Fundacja „Wiatrak” z Bydgoszczy zaprasza wszystkie osoby do udziału w konkursie odbywającym się w ramach Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „fART”. Organizatorzy czekają na prace w siedmiu kategoriach (muzyka, taniec, teatr, rękodzieło, plastyka, fotografia i twórczość literacka). Termin nadsyłania zgłoszeń moja 11 października. Koncert Galowy i wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada br. w Bydgoszczy.

Głównym celem konkursu jest aktywizacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych z całej Polski, umożliwiająca im zaprezentowanie swojej twórczości oraz promocja owej twórczości wśród społeczeństwa.

Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Bądź moim przyjacielem”. Jak czytamy w regulaminie konkursu: „Przyjaciel to jedna z najbliższych nam osób. Ja jestem ważny dla niego, on dla mnie. Ta relacja zawsze wymaga wzajemności. Trwamy w ostatnim roku przygotowań do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka. Był on przyjacielem młodych i starszych, a szczególnie miał w sercu osoby potrzebujące i niepełnosprawne. To On powiedział: „Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy”. Dlatego… bądź moim Przyjacielem”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dostępny jest TUTAJ). Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności uczestnika konkursu.

Wszystkie prace zgodne z tematem wiodącym należy złożyć na adres: Fundacja „Wiatrak” ul. Bołtucia 7 85-796 Bydgoszcz z dopiskiem: „fART” – nazwa kategorii konkursowej, (np.: fotografia).

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znaleźć można w regulaminie (dostępnym TUTAJ).