Bądź godny naśladowania

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza VII edycję konkursu ”Godni Naśladowania” pod patronatem Marszałka Województwa. Termin składania wniosków upływa 31 maja br. W tym roku oceniane będą działania w 5 kategoriach:

– na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych – na najlepsza inicjatywę samorządu we współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
– na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego (Rady, Sieci itp.),
– na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej na rzecz osób starszych.

I po raz pierwszy w konkursie Godni Naśladowania pojawia się
nowa kategoria na animatora społecznego, której organizatorem jest Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD” i Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w Elblągu, Ełku i Olsztynie.

W tej kategorii nagradzani będą animatorzy społeczni, czyli osoby, które:
– pobudzają aktywność osób, grup i instytucji w środowiskach lokalnych,
– ożywiają społeczność lokalną inicjując różnego rodzaju działania,
– pracują z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny projektów i wnioski zgłoszeniowe zawarte są w regulaminie konkursu.

Informacje o konkursie ukażą się na stronach internetowych
www.wim.ngo.pl, www.eswip.pl, www.herold.org.pl i stronie RADY [url]http://www.ropwwm.org.pl[/url] i strony FOSY.   Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5361