Badania, rozwój, zdrowie i opieka – nowe umowy z RPO

Badania, rozwój, zdrowie i opieka – nowe umowy z RPO

Nowoczesna infrastruktura badawcza, promocja gospodarcza regionu, E-zdrowie, zrównoważony transport miejski Olsztyna i okolic, gospodarka wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura socjalna – zadania w tych zakresach będą realizowane dzięki umowom, które zostaną podpisane w czwartek 28 marca.

Wartość wszystkich umów to blisko 70 mln zł, a kwota dofinansowania – 50 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wśród beneficjentów są m.in: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie „KLASTER MEBEL-ELBLĄG“, Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek Ryn“, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, Fundacja Pomocy Społecznej – Nasz Dom Węgorzewo, gminy: Olsztyn, Węgorzewo, Barczewo, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Lubawa, a także szpitale i zakłady opieki zdrowotnej z regionu.