Serca otwarte na innych

Współuczestniczą w wydarzeniach, organizują zbiórki dla potrzebujących, pomagają osobom w trudnej sytuacji i angażują się w wiele innych aktywności na rzecz drugiego człowieka.

Fot. Monika Szałas
Fot. Monika Szałas
Fot. Monika Szałas

Mniej znaczy więcej

Każdego dnia produkujemy i wykorzystujemy niewyobrażalne ilości plastiku, który szkodzi naszej planecie. Każdego dnia możemy jednak dokonywać małych lepszych wyborów, dlatego Regionalne Centrum Wolontariatu zorganizowało wydarzenie „Wpakowani w ekologię” – akcję, dzięki której wyjście po zakupy może być bardziej przyjazne środowisku.

Fot. Mateusz Misztal
Fot. Mateusz Misztal
Fot. Mateusz Misztal

„Nie ma dzieci, są ludzie”

Idea praw dziecka, którą swoją działalnością promował Janusz Korczak, w Polsce zaistniała pełniej wraz z Konwencją o Prawach Dziecka. O różnych aspektach korczakowskiej idei i respektowania praw najmłodszych można było usłyszeć podczas konferencji „Rodzic, opiekun, nauczyciel Rzecznikiem Praw Dziecka”.