Na straży praw obywatelskich

Na straży praw obywatelskich

– Konstytucja nasza stanowi, że rzecznik ma stać na straży praw i wolności określonych w konstytucji oraz w umowach międzynarodowych, które Polska ratyfikowała. Podstawowa działalność rzecznika to reagowanie na skargi i wnioski, z którymi zwracają się obywatele, także podejmowanie różnych spraw urzędu, wtedy kiedy potrzebna jest reakcja bądź zainteresowanie określonym problemem – mówił Adam Bodnar.

Potrzeba zmian i otwartości

Potrzeba zmian i otwartości

Pani Alicja Kaiser podczas podróży pociągiem z niepełnosprawnym synem natknęła się na wiele barier i trudności. Post, który opublikowała w mediach społecznościowych, przyczynił się do dyskusji na temat tego, jak społeczeństwo postrzega osoby z niepełnosprawnościami, jak można wykorzystać wypracowane już rozwiązania i co każdy z nas może zrobić, by wszystkim wokół żyło się lepiej.

Na zdjęciu Elżbieta Gelert dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Henryk Niewadzioł, przewodniczący Rady Nadzorczej NU–MED GRUPY S.A.

Nowa jakość leczenia w Elbląskim Centrum Onkologii

10 grudnia zainaugurowano działalność Elbląskiego Centrum Onkologii, które zapewni pacjentom z regionu szybką diagnostykę i kompleksowe leczenie. Wielokierunkowość działań jest możliwa dzięki współpracy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z grupą Nu–Med. Nowe możliwości w zakresie leczenia onkologicznego otworzyły się przed pacjentami z Elbląga i okolic, którzy nie będą musieli wyjeżdżać do Olsztyna czy Gdańska, by tam skorzystać z niedostępnych do tej pory w naszym mieście elementów świadczeń opieki zdrowotnej. Elbląskie Centrum Onkologii zapewni chorym kompleksowy proces diagnostyczno–leczniczy. – To, co powstaje teraz, to jest zupełnie nowa jakość, nowa sytuacja, bardzo korzystna dla chorych. Wiele nowotworów…