Pracownicy z niepełnosprawnością najbardziej w pracy cenią relacje, warunki oraz poczucie satysfakcji

Pracownicy z niepełnosprawnością najbardziej w pracy cenią relacje, warunki oraz poczucie satysfakcji

Barometr skutecznej aktywizacji jest badaniem, w którym poza obiektywnymi parametrami zatrudnienia monitorowanym dotychczas przez Fundację Aktywizacja (wysokość wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, rodzaj umowy itp.) osoby z niepełnosprawnościami pytane są o ocenę poszczególnych obszarów zatrudnienia.