Aukcja Wielkiego Serca

Aukcja Wielkiego Serca

Prace Magdaleny Abakanowicz, Zdzisława Beksińskiego, Edwarda Dwurnika, Jerzego Nowosielskiego czy Franciszka Starowieyskiego można wylicytować już w najbliższą sobotę (16 listopada) podczas XXVIII Aukcji Wielkiego Serca. Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie.

Wydarzenie odbędzie się o godz. 15:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26. Gospodynią wieczoru będzie Anna Dymna, a aukcję poprowadzi Juliusz Windorbski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Jacek Majchrowski.

Aukcja to wyjątkowa okazja dla miłośników i kolekcjonerów polskiej sztuki współczesnej. Kolejny raz będzie można obcować z dziełami artystów, którzy tworzą kanon, są „żywą encyklopedią” grafiki i malarstwa polskiego, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Zdzisława Beksińskiego, Jana Berdyszaka, Stanisława Dróżdża, Edwarda Dwurnika, Stefana Gierowskiego, Edwarda Hartwiga, Ryszarda Horowitza, Jerzego Kałuckiego, Tomasza Kołodziejczyka, Ewy Kuryluk, Jarosława Modzelewskiego, Jana Młodożeńca, Jerzego Nowosielskiego, Stanisława Rodzińskiego, Jacka Sienickiego, Franciszka Starowieyskiego, Jana Tarasina czy Jerzego Tchórzewskiego.

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, organizatorzy aukcji szczycą się i zaufaniem najwybitniejszych polskich twórców. Pieniądze z licytacji ich dzieł, jak co roku, przekazane zostaną na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie.

Rodziny uczniów i wychowanków często nie potrafią sobie radzić w zmieniającej się rzeczywistości. Z wielkimi trudnościami finansowymi boryka się również szkolnictwo specjalne. Właśnie dlatego powstało stowarzyszenie, które już od ponad dekady, dzięki sercom ludzi dobrej woli – zwłaszcza artystów, pozwala dzieciom z niepełnosprawnościami zobaczyć inny, lepszy świat.

Pieniądze uzyskane z licytacji pozwoliły realizować program wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych podopiecznych. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu zobaczyło morze czy góry. Oprócz wyjazdów prowadzona jest także akcja pomocy najbiedniejszym wychowankom, poprawy bazy dydaktycznej ośrodka, oraz warunków mieszkaniowych dzieci mieszkających w internacie. Dzięki wsparciu młodzież wyjeżdża też na zawody czy obozy sportowe.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie uczy się 150 dzieci, z czego 40 mieszka w internacie. Są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bardzo często pochodzące z rodzin biednych.

Więcej informacji, w tym katalog aukcyjny, można zobaczyć na stronie internetowej wielkieserce.pl.

Źródło: krakow.pl
Fot. materiały prasowe