Asystent do zadań codziennych. Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków

Asystent do zadań codziennych. Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków
Fot. pixabay.com

Asystent osobisty pomaga przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym – mówią osoby niepełnosprawne. W tegorocznym programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe do 31 sierpnia. Budżet programu to 80 mln zł.

– Wsparcie asystentów funkcjonuje od 2019 roku. To był przełom w podniesieniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami – zaznacza MRPiPS. Obecnie, jeszcze do 31 sierpnia, organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. W tym roku na realizację programu przeznaczono 80 mln zł. Taki sam budżet zaplanowany jest na 2021 rok. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne mogą podejmować aktywność społeczną. Asystent pomaga osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych. Adresatami programu są osoby niepełnoprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Nieocenione wsparcie w czasie pandemii

– Jestem osobą starszą, mieszkam sama i najbardziej potrzebuję kontaktu z drugą osobą – to właśnie daje mi mój asystent – Pani Ewa. Szczególnie w czasie pandemii była mi pomocna, kiedy kontakt z innymi osobami był ograniczony. Pani Ewa pomaga mi w codziennych obowiązkach takich jak sprzątanie, gotowanie, plewienie ogrodu, karmienie zwierząt. Chodzimy na spacery również na pobliską łąkę, gdzie wiosną zbieramy zioła, aby wspólnie je ususzyć na zimę – mówi Krystyna Ścibor z miejscowości Boguchwała.

Równie ciepło o wsparciu asystenta mówi Zenobia Chmura. – Bardzo sobie cenię asystenta, pomaga mi w podstawowych czynnościach życia codziennego, m.in. w ubieraniu się, wyjściu na spacer, przy wizycie u lekarza, zakupach, towarzyszy mi w ciągu dnia. Moje dorosłe córki ze względu na pracę zawodową oraz miejsce zamieszkania nie zawsze są w stanie towarzyszyć mi podczas mojego codziennego funkcjonowania – mówi mieszkanka powiatu Łęczyńskiego.

Asysta w urzędzie, przychodni czy zakupach

– Moim asystentem osobistym jest pani Maria, spotykamy się 3 razy w tygodniu. Często gramy w różnego rodzaju gry manualne i logiczne. Bardzo dużo rozmawiamy, na różne tematy. Z asystentem mogę wyjechać na dłuższy spacer (wózek inwalidzki) i mogę nawiązać bliższą znajomość z okolicznymi mieszkańcami – mówi Łukasz Nowak z Łomży. Dodaje, że teraz nie czuje się samotny, a rodzice są odciążeni od stałej opieki nad nim.

Osoby z niepełnosprawnościami przyznają, że asystenci są im potrzebni.

Dzięki uczestnictwu w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zyskałam tak niezbędną mi w życiu codziennym niezależność, pomoc i wsparcie. – Asystent osobisty pomaga mi przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, np. wyjściu, powrocie czy dojazdach w różne miejsca takie jak szpital, przychodnia, teatr, kino, galeria, pomaga mi też w zakupach i załatwieniu spraw urzędowych – mówi Małgorzata Bubas z Kraśnika.

– W sumie w 2020 roku przeznaczamy z Funduszu Solidarnościowego na różnorodne programy rządowe i resortowe na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 530 mln zł. Resort kontynuuje cztery programy. Są to: Centra opiekuńczo-mieszkalne, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa oraz Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – wylicza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oprac. Red.
Źródło: MRPiPS
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email