Aktywny senior, to bezpieczny senior

Aktywny senior, to bezpieczny senior
Fot. Adminstrator

O problemie przemocy wobec osób starszych, zagrożeniach współczesnego świata jakie na nich czyhają oraz ofercie edukacyjno-aktywizacyjnej dla trzeciego wieku w ramach projektów realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, rozmawiano podczas konferencji „Bezpieczny senior” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.

Starsi ludzie bardzo często przez wiele lat cierpią w zaciszu własnego domu, zaprzeczając, że doznają przemocy domowej, obwiniając dodatkowo siebie za to co się stało, a tym samym usprawiedliwiając sprawcę. Osoby starsze najczęściej doznają przemocy fizycznej poprzez popychanie, szturchanie, bicie, maltretowanie, ale też psychicznej takiej jak poniżanie, wyzwiska, brak prawa decydowania o sobie, krytykowanie czy ośmieszanie. Coraz częściej pojawia się zjawisko przemocy ekonomicznej np. zabieranie lub wyłudzanie pieniędzy.

– Zgłoszenia występowania przemocy w rodzinie składane przez osobę starszą, występują niezwykle rzadko. Szczególnie, że osoby starsze często myślą,w następujący sposób: „Lepsze stare wygodne buty choć czasami uwierają, niż nowe i nieznane” – mówiła Anna Olszewska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasto Elbląg.

Problem przemocy wobec osób starszych, szczególnie w najbliższym otoczeniu seniora, jest niezwykle trudnym zarówno do rozwiązania jak i do zdiagnozowania. Często jest to problem wstydliwy, ukrywany. Często osoby starsze wychodzą z założenia, że nie powinny mówić o tym, skarżyć się a szczególnie mają opory przed zgłaszaniem tego problemu organom ścigania. Nie chcą by ich najbliżsi ponieśli z tego tytułu jakieś konsekwencje. Osoby starsze, wobec których stosowana jest przemoc, często na różnoraki sposób starają sobie tłumaczyć takie zachowanie i usprawiedliwiają swoich oprawców.

– Problem mimo tego, że cały czas istnieje i nie wiemy do końca ile osób starszych z terenu naszego miasta on dotyczy, to jak wynika z danych policji z roku na rok ilość zanotowanych tego typu przypadków spada. W roku 2016 odnotowano 160 przypadków przemocy wobec osób powyżej sześćdziesiątego roku życia a dwa lata później, w roku 2018, było to już tylko 118 przypadków. To pokazuje, że wszelkie działania prewencyjne, kampanie społeczne oraz szeroka edukacja tychże osób w zakresie zagrożeń i sposobu ich rozwiązywania przynosi oczekiwane efekty – mówiła Teresa Urban Pełnomocnik Prezydenta ds. osób starszych.

Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnym

Człowiek jest istotą wolną, posiada swoją godność. Każdy akt wymierzony przeciwko osobistej wolności człowieka, jest rozumiany jako akt przemocy. Wymuszanie na człowieku czegoś, co jest sprzeczne z jego wolą, również jest przemocą. Prawo do obrony przed przemocą w rodzinie, jest jednym z obowiązków państwa, którego zaniechanie może być uznane za naruszenie praw człowieka. Polski ustawodawca stworzył system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na samorząd obowiązek opracowania i realizacji programu dążącego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności udzielania pomocy osobom jej doświadczającym. Odpowiednio przygotowane i wdrożone działania powinny doprowadzić do rozwiązania kluczowych problemów związanych z przemocą na terenie miasta.

– Jedną z najcenniejszych rzeczy w naszej kulturze jest brak przyzwolenia na przemoc, nie godzimy się na nią. Nie dajmy nabrać się na retorykę ludzi, którzy pozorują oburzenie wobec przemocy, sami do niej nawołują – apelowała w swoim wystąpieniu Małgorzata Adamowicz, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Elblągu. – Jakiekolwiek by nie były przyczyny stosowania przemocy wobec osób starszych, są one naganne, burzące właściwy porządek w rodzinie, gdzie osobie starszej należy się uwaga, szacunek i pomoc jeśli takowej potrzebuje – dodała.

Wnuczek”, pokazy i inne oszustwa

Podczas wystąpienia, przedstawiciele elbląskiej komendy przedstawili zebranym metody, jakimi przestępcy próbują oszukać osoby w podeszłym wieku. Osoby te, niejednokrotnie są łatwym celem, gdyż nieświadome zagrożenia bardzo szybko same z siebie potrafią przekazać szereg informacji, które np. „dzwoniącemu wnuczkowi” są potrzebne by nawiązać „więź” z rozmówcą. Osoby starsze są bardzo ufne względem drugiego człowieka i jeśli ten mówi, że reprezentuje np. służbę mundurową, lub jest bardzo dobrym znajomym wnuczki a ta pilnie potrzebuje pomocy, to osoby te wierzą w to, wychodząc z założenia, że „czemu, ktoś miałby ich oszukiwać”. A to początek kłopotów. Stąd też służby apelują by nigdy, pod żadnym pozorem nie przekazywać nikomu dużych kwot pieniędzy a jeśli już to informację tą zweryfikować u kilku najbliższych z rodziny.

– Każdą osobę, która przychodzi do nas do domu mamy prawo prosić o wylegitymowanie się. I jeśli nie jesteśmy nadal pewni, zawsze możemy poprosić o pomoc policję i ta przyjedzie na miejsce i sprawdzi taką osobę. I jeżeli ta osoba, nie ucieknie tuż po telefonie na policję, możemy mieć cień pewności, że faktycznie jest tą, za którą się podaje. Sprawdzajmy zatem tożsamość osób a w razie potrzeby poprośmy o pomoc odpowiednie służby lub kogoś z rodziny – zachęcał przedstawiciel elbląskiej policji.

Innym zagrożeniem, które w ostatnim czasie przybiera na sile, są zaproszenia na pokazy, po których niejednokrotnie seniorzy zostają bez np. „cudownych garnków” a w zamian otrzymują do spłaty np. spory kredyt. Jak pokazał, głośny w całym kraju, przykład starszej kobiety z Elbląga, takie nierozważne podpisywanie dokumentów podczas pokazu może doprowadzić osobę starszą do bardzo dużych problemów, które mogą skończyć się nawet utratą mieszkania.

– Od wielu lat, jako Komenda Miejska Policji w Elblągu, prowadzimy szereg różnych akcji edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży. W ostatnim czasie, nasze działania bardzo mocno ukierunkowujemy ku osobom starszym, które coraz częściej padają ofiarami nieuczciwych praktyk sprzedażowych, oszustw czy wyłudzeń. Współpracujemy z szeregiem instytucji miejskich i pozarządowych. Nasza współpraca choćby z bankami owocuje większym wyczuleniem pracowników na osoby starsze. Aczkolwiek trzeba przyznać szczerze, że oszuści nie próżnują i cały czas wymyślają nowe metody działań niezgodnych z prawem, przez to my musimy się cały czas uczyć a następnie przekazywać tę wiedzę dalej – mówił insp. Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu.

Przedstawiciele policji zachęcali też do uczulania swoich najbliższych na zagrożenia jakie na nich czyhają jak również przedstawili dobre praktyki postępowania podczas wizyty obcych w domu oraz sposoby rozmowy z dzwoniącymi do osób starszych.

– Najważniejsze to poinformować o dziwnym spotkaniu lub telefonie kogoś z najbliższych, sąsiadów czy odpowiednie służby. Nie bójmy się tego, to może uchronić nas przed różnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami – apelowali policjanci.

Fundacja Elbląg nagrodzona

Podczas konferencji rozstrzygnięto również konkurs na najlepszą kampanię na rzecz seniorów. Nagrody finansowe odebrali Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych (2 miejsce) oraz Fundacja Elbląg (zwycięzca konkursu). Zwycięski projekt filmowy Fundacji zobaczyć można poniżej.

– Fundacja Elbląg jest dla elblążan. Jak usłyszeliśmy o akcji Bezpieczny Senior, nie wyobrażaliśmy sobie, że nie weźmiemy w tym udziału. Nasz film powstał całkowicie bezkosztowo i siłami pracowników Fundacji. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za zaangażowanie a ta nagroda niech będzie odpowiedzią, że warto było – mówił Krzysztof Grablewski, Prezes Fundacji Elbląg.

Film konkursowy Fundacji Elbląg stworzony w ramach konkursu na najlepszą kampanię na rzecz seniorów.

Spektakl i oferta dla seniorów

Zebrani w Ratuszu Staromiejskim, gdzie odbywała się konferencja, mogli również poznać ofertę zajęć edukacyjnych i aktywizacyjnych, które znajdują się w ofercie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

– W diagnozie jaką przygotowaliśmy w Światowidzie w 2010 roku wyszło nam, że nasze społeczeństwo elbląskie w tamtym okresie składało się z około 23 proc. osób w wieku nieprodukcyjnym. Teraz, jest to już 25 proc. a zmierzamy niestety ku trzydziestu procentom. W oparciu o te dane wychodzi, że około ¼ mieszkańców Elbląga trzeba zorganizować różne działania, żeby oni czuli się bezpieczni, potrzebni, zaangażowani w życie społeczne. Postanowiliśmy więc uczestniczyć w programie „Bezpieczny Elbląg” w oparciu o nasze działania, które realizujemy w Światowidzie. Długo pracowaliśmy nad ofertą dla osób starszych. Uczestniczyliśmy w wielu wyjazdach studyjnych, również tych zagranicznych, by jak najlepiej przygotować się do realizacji tych przedsięwzięcia. Obecnie w skali roku nasza placówka realizuje szereg zajęć i spotkań dla osób starszych, które mają za zadanie wspierać aktywność tych osób, pomagać im w spędzaniu wolnego czasu, rozwijaniu swoich pasji oraz działać w kierunku integracji międzyludzkiej i międzypokoleniowej – mówił Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid”.

Na zakończenie konferencji seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostródy przedstawili zebranym spektakl teatralny pt. „Życie zaczyna się po 60? Wesołe perypetie i przygody kandydatek na żony”.

Print Friendly, PDF & Email