Aktywna współpraca polsko-rosyjska

Partnerski rozwój społeczności lokalnych Obwodu Kaliningradzkiego i Polski – to główna idea przyświecająca realizacji projektu „Aktywna współpraca…”. W jakim kierunku podążają wspólne działania Polski i Rosji w obszarze społecznym? To tylko jedno z pytań, które postawione zostaną podczas międzynarodowej konferencji „Forum Przyjaznego Sąsiedztwa”, wieńczącej działania projektowe. Do udziału w niej zgłaszać się mogą instytucje i organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą transgraniczną. Termin upływa 16 lutego br.

Kilkanaście miesięcy działań projektu „Aktywna współpraca…” upłynęło pod znakiem szkoleń, wizyt studyjnych i konferencji, których zadaniem było przekazanie wiedzy umożliwiającej podejmowanie projektów transgranicznych przez podmioty rosyjskie, we współpracy z partnerami polskimi. Jednym z ostatnich punktów projektu jest międzynarodowa konferencja „Forum Przyjaznego Sąsiedztwa”. Organizowana cyklicznie przez partnerów polsko-rosyjskich, w tym roku przypadnie w dniach 24-25 lutego 2009 roku w Elblągu i Kadynach. Celem spotkania reprezentantów polskich i 50-ciu osób ze strony rosyjskiej – przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Obwodu Kaliningradzkiego – jest przede wszystkim stworzenie płaszczyzny kontaktów dla podmiotów prowadzących współpracę transgraniczną, bądź nią zainteresowanych.

Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony zagadnieniom horyzontalnym, zasadniczym dla współpracy polsko-rosyjskiej. Zaprezentowane zostaną założenia Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz poprowadzona zostanie dyskusja panelowa pod hasłem: „Współpraca transgraniczna w wymiarze społecznym Polska-Rosja – w jakim kierunku?”. Na zakończenie kolejny raz przyznana zostanie nagroda w konkursie „Przyjazne sąsiedztwo”. Statuetkę otrzyma inicjatywa transgraniczna, która dała się poznać jako dobry przykład partnerskiej współpracy.

Drugi dzień konferencji będzie miał wymiar praktyczny. Odbędą się warsztaty partnerskie, podczas których będzie można skonsultować projekt lub koncepcję projektu oraz znaleźć partnera do jego realizacji.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają instytucje i organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą transgraniczną. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane będą do 16. lutego włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe oraz program konferencji dostępne są na stronie [url]http://www.eswip.elblag.pl[/url]. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu „Aktywna współpraca…” – Elena Sokołowska (tel. 055 235 33 88 , e-mail: lena@eswip.elblag.pl).

Konferencja „Forum Przyjaznego Sąsiedztwa” organizowana jest w ramach projektu „Aktywna współpraca. Przygotowanie podmiotów Obwodu Kaliningradzkiego do współpracy transgranicznej’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu TACIS CBC.  Jolanta Pietrusiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3315

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.