Akademia NGO 2011 rozpoczęta

Akademia NGO 2011 rozpoczęta

Zespół i tworzący go ludzie to najważniejszy kapitał każdej organizacji. I właśnie o takim kapitale oraz efektywnych zespołach dyskutowali podczas pierwszego szkolenia Akademii NGO jego uczestnicy. Warsztaty odbyły się 5 marca 2011 r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.

Siłą grupy uczestniczącej w Akademii jest jej różnorodność, odmienność doświadczeń i chęć dzielenia się swoją wiedzą oraz pomysłami z pozostałymi uczestnikami. – podkreśla Anna Łebek-Obrycka, trenerka szkolenia. – Właśnie taka wspólna edukacja, w połączeniu z merytorycznymi treściami daje szansę na przyjrzenie się zagadnieniom dotyczącym budowania efektywnych zespołów z wielu stron. Daje nadzieję, że zostaną one wprowadzone w życie. Poziom chęci do działania jest w grupie tak wysoki, że z pewnością wykorzystana ona zostanie z pożytkiem dla organizacji, które reprezentują uczestnicy, jak i otoczenia, z którym pracują.

Akademia NGO jest kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym. Jego uczestnikami jest stała grupa odbiorców wyłoniona w ramach rekrutacji. Po ukończeniu cyklu szkoleń, organizacje, których przedstawiciele biorą udział w programie, zostaną objęci wsparciem ze strony doradców COP.

Kolejne szkolenie w ramach Akademii zaplanowane jest na 9 kwietnia 2011 r., a poświęcone będzie planowaniu działań organizacji.

Cykl szkoleń Akademia NGO prowadzony jest w ramach projektu Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Zadanie realizowane  jest przez Stowarzyszenie Elbląg Europa oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, finansowane jest ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu.  Małgorzata Prokopowicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6648