Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Wojewódzkiego
Fot. Rafał Sułek

Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, od 16 marca br. w godzinach 7:30 – 15:30 do Urzędu otwarte będzie tylko wejście od strony ul. Piłsudskiego. Osobiście sprawy załatwiać można w godzinach 13:00 do 15:00.

Przy wejściu do urzędu znajdą się skrzynki nadawcze na składanie dokumentów w sprawach nie wymagających kontaktu z pracownikiem Urzędu. Urząd informuje również, że płatność za paszporty możliwa jest tylko bezgotówkowo, jednocześnie zachęca się petentów do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia pod numerami telefonów:
89 523 26 12 w sprawach cudzoziemców,
89 523 22 71 w sprawach obywateli UE,
89 519 09 24 w sprawach dokumentów paszportowych,
89 523 23 44 w sprawach obywatelstwa polskiego,
89 523 23 68 informacja paszportowa.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl

Urząd prosi by stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.

Wnioski w sprawach zezwoleń na pracę można składać za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl  lub przesyłać pocztą.

Wnioski w sprawie legalizacji pobytu można także przesyłać pocztą.

Wnioski te będą obarczone brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty.

W innych sprawach kierowanych do Urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej :

  • poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl , adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/kontakt-z-urzedem

Print Friendly, PDF & Email