Młoda Krew Ratuje Życie

Młoda Krew Ratuje Życie

26 czerwca zakończyła się XVI edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem – „Młoda Krew Ratuje Życie”. Uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług już we wrześniu 2018 r. podjęli inicjatywę dla uczczenia 100. rocznicy PCK – najstarszej polskiej organizacji humanitarnej, będącej częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności i miłości do bliźniego. Krew to jedyny lek, którego nie można uzyskać syntetycznie.

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w roku szkolnym 2018/2019 odbyło się pięć otwartych akcji poboru krwi oraz indywidualne oddawanie w stacji krwiodawstwa w Elblągu. NASZE AKCJE miały nie tylko pomóc, ale także uczcić jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkoła z ogromną informuje, że:

• 92 uczniów oraz kilku absolwentów naszej szkoły odpowiedziało na tę akcję. Wśród dawców decyzję o honorowym oddawaniu krwi po raz pierwszy podjęło 41 uczniów.

• 61 dawców oddało krew dwukrotnie w ciągu roku szkolnego;

• 40 dawców oddało krew trzykrotnie w ciągu roku szkolnego;

• 25 dawców oddało krew czterokrotnie w ciągu roku szkolnego;

• 7 dawców oddało pięciokrotnie w ciągu roku szkolnego.

A o to oni – NASI NAJLEPSI:

1. Patryk GOŚCIŃSKI – uczeń III kl. stolarz rozpoczął oddawanie krwi w 
tym roku szkolnym (oddał krew 5 razy – 2.250 ml krwi w przeliczeniu na 
krew pełną);

2. Krzysztof JANKOWSKI – uczeń III kl. stolarz w tym roku szkolnym oddał 
krew 5 razy – w sumie: 4.500 ml krwi w przeliczeniu na krew pełną;

3. Emil KWIATKOWSKI – uczeń IV kl. Technikum w tym roku szkolnym oddał krew 5 razy – w sumie: 3.600 ml krwi w przeliczeniu na krew pełną;

5. Norbert NIEDZIELSKI – Absolwent III kl. stolarz (2017) w tym roku 
szkolnym oddał krew 5 razy – w sumie: 5.400 ml krwi w przeliczeniu na 
krew pełną;

6. Paulina PRUCHNIEWSKA – uczennica IV kl. Technikum w tym roku szkolnym oddała krew 4 razy – w sumie: 3.600 ml krwi w przeliczeniu na krew pełną;

7. Anna ZACHARIARZ (Sikora) – Absolwentka III kl. L.p.UG (2010) oddała 
krew 4 razy – w sumie: 6.300 ml krwi w przeliczeniu na krew pełną.

I w ten sposób – 101.250 ml krwi z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług trafiło do potrzebujących

Jerzy Pędzisz
prezes HDK „Absolwent” przy ZSIŚiU