70 rocznica powstania obozu Auschwitz-Birkenau

70 rocznica powstania obozu  Auschwitz-Birkenau

Msza święta, odsłonięcie rzeźby Józefa Szajny oraz złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym pierwszych więźniów. W ten sposób rozpoczną się uroczystości  70. rocznicy powstania obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pierwszy transport więźniów politycznych złożony z 728 Polaków, w tym niewielkiej grupy polskich Żydów, Niemcy  przywieźli do Oświęcimia 14 czerwca 1940 roku. Data ta, uznawana jest za początek funkcjonowania całego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Spośród wszystkich więźniów przywiezionych do obozu pierwszym transportem wojnę przeżyło tylko 239.

70 lat później

Już dziś, 14 czerwca 2010, w 70 rocznicę powstania obozu, w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau odbędą się specjalne obchody rocznicowe. Zainauguruje je msza święta, odprawiona nieopodal tzw. ściany straceń, gdzie  Niemcy rozstrzelali podczas wojny wiele tysięcy osób, głównie Polaków. Odsłonięta zostanie także rzeźba nieżyjącego Józefa Szajny, która ma być elementem planowanego w pobliżu byłego obozu Auschwitz Kopca Pamięci i Pojednania.

Uczestnicy uroczystości złożą również wieńce przed tablicą upamiętniającą więźniów z pierwszego transportu, wmurowaną na budynku dawnego Monopolu Tytoniowego. W podziemiach tego obiektu Niemcy osadzili polskich więźniów z pierwszego transportu, gdyż obóz nie był jeszcze gotowy.

Ponad milion więźniów
Obóz koncentracyjny Auschwitz został zorganizowany dla Polaków i oni też byli pierwszymi jego więźniami politycznymi. W wyniku ciągłego napływu nowych transportów systematycznie wzrastała liczebność więźniów. W 1940 r. osadzono w obozie blisko 8 tys. ludzi. Byli to prawie wyłącznie Polacy. Oprócz nich znalazła się w obozie niewielka liczba Żydów oraz Niemców. Niemcy pełnili w tym czasie z reguły funkcje w nadzorze obozowym jako kapowie i blokowi. W 1941 roku osadzono w obozie ponad 26 tys. ludzi. (około 15 tys. Polaków, 10 tys. jeńców radzieckich i ponad 1 tys. Żydów).

Od 1942 r. w wyniku włączenia KL Auschwitz do procesu masowej zagłady Żydów, liczba deportowanych do obozu zaczęła gwałtownie wzrastać. W 1942 r. przywieziono około 197 tys. Żydów, w 1943 r. około 270 tys., a w 1944 r. ponad 600 tys. – łącznie blisko 1,1 mln. Spośród nich wybrano jako zdolnych do pracy około 200 tys. osób i osadzono w obozie.

W tym samym czasie, tj. w latach 1942-1944, osadzono w obozie około 160 tys. ujętych w ewidencji numerowej Polaków, Cyganów, Białorusinów, Ukraińców, Czechów, Francuzów i innych, oraz kilkanaście tysięcy, głównie Polaków, jeńców radzieckich i Cyganów, nie ujętych w ewidencji numerowej.

Rozpoczęta w 1942 r. masowa deportacja Żydów do KL Auschwitz zmieniła w sposób istotny strukturę narodowościową więźniów. Już po trzech miesiącach deportacji, w połowie 1942 r. Żydzi stali się najliczniejszą grupą narodowościową, a ich udział w strukturze narodowościowej więźniów systematycznie wzrastał od około 46% w czerwcu 1942 r. do około 68% w okresie szczytowego rozwoju liczbowego obozu w sierpniu 1944 r. Łącznie zarejestrowano w obozie około 400 tys. osób: 195 tys. nie-Żydów i około 205 tys. Żydów.

Po dziś dzień brak szczegółowych danych ilu więźniów obozu doczekało się opuszczenia obozu. W sumie przez cały okres funkcjonowania  Auschwitz-Birkenau trafiło do niego ok. 1,3 mln osób.

Źródło:tvn24, auschwitz.org.pl
Foto:auschwitz.org.pl  RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5509