Elbląskie Zielone Pytanie - poznaj laureatów lutego

Elbląskie Zielone Pytanie - poznaj laureatów lutego

Jak co miesiąc Urząd Miasta w Elblągu zachęca wszystkich do wzięcia udziału w konkursie pn. „Elbląskie Zielone Pytanie”. Pytania mają edukować i inspirować mieszkańców miasta do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne, dawać proste recepty, świeże pomysły, inspirować do myślenia – a wszystko to w odniesieniu do ważnych ekologicznych dni w roku.

17 marca obchodzimy Dzień Morza. Morza stanowią 11% powierzchni wszechoceanu, czyli całkowitej warstwy oceanicznej planety, a Bałtyk jest jednym z najmniejszych mórz na świecie. Ruch fal morskich ożywia lub daje ukojenie. Nadmorskie krajobrazy próbujemy uwiecznić na zdjęciach i obrazach, czy na długo przechować w pamięci. Żeby uchowały się jednak w jak najlepszym stanie w rzeczywistości, powinniśmy pilnie zwrócić uwagę na pogarszający się stan światowych mórz, które są zasobnymi, kluczowymi i a jednocześnie wrażliwymi ekosystemami planety.

Światowy Dzień Morza, ma na celu uświadomienie, że morza są wspólnym dobrem, a ochrona środowiska morskiego powinna być przedmiotem zainteresowania i odpowiedzialności tak rządów czy instytucji, jak i społeczności ludzi. Warto dodać, że w marcu obchodzimy również Dzień Ochrony Bałtyku i Światowy Dzień Wody, natomiast lata 2005-2015 to Międzynarodowa Dekada „Wody dla życia” ustanowiona przez ONZ, która ma na celu zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia wody, jej brak lub złą jakość.

Pytanie na marzec brzmi: 
W którym roku i jaką Międzynarodową Organizację powołano, ustanawiając obchody Dnia Morza?

Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i nr telefonu kontaktowego należy nadsyłać do 31 marca 2019 r. (godz. 23:59) [decyduje data wpływu przesyłki/e-maila do Urzędu]:

• Listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
(z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie – Marzec 2019)

• lub na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl
(w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Pytanie – Marzec 2019 – imię i nazwisko)

Wylosowanego zwycięzcę i prawidłową odpowiedź poznamy na początku kwietnia.

Zwycięzcy z lutego

W ubiegłym miesiącu Zielone pytanie było następujące: Do jakich punktów możemy wyrzucać zużyte baterie? Wymień przynajmniej 3 takie miejsca.

Z pośród nadesłanych odpowiedzi wylosowano zwycięzcę lutowej edycji – Pana Huberta, który udzielił prawidłowej odpowiedzi: Zużyte baterie możemy oddawać do gminnych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), specjalnych pojemników na terenie jednostek użyteczności publicznej (szkołach, urzędach), Punktach Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON).

Ponadto w konkursie plastycznym pn. ELBLĄSKIE ZIELONE PYTANIE Junior w lutym, którego tematem przewodnim było hasło ”Dzień Niedźwiedzia Polarnego”, wyróżniono następujące prace uczniów:

• w kategorii przedszkola/ośrodki szkolno-wychowawcze:

Zwycięzca: Kacper Kotarski, 3,5 roku- Przedszkole Nr 8

Wyróżnienie: Paweł Piórkowski, 8 lat– SOSW nr 1

Wyróżnienie: Zuzanna Sadowska, 4 lata– Przedszkole Nr 24

• w kategorii szkoły podstawowe/gimnazja:

Zwycięzca: Paweł Plechoć, Kl. Ia, Szkoła Podstawowa Nr 9

Wyróżnienie: Rafał Danilewicz, Kl. Ib, Szkoła Podstawowa Nr 23

Wyróżnienie: Patrycja Borkowska, Kl. Ib, Szkoła Podstawowa Nr 6

Upominki znajdują się do odbioru w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu – pok. 242.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.