PWSZ wykorzysta wiedzę seniorów

PWSZ wykorzysta wiedzę seniorów

Mając na uwadze zasadność edukacji osób starszych, wzmocnienie pozycji seniorów a także wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała porozumienie o współpracy z Kołem Seniorów Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w Elblągu.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu udział wzięli Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prorektor ds. Organizacyjnych dr Irena Sorokosz. Koło Seniorów STOP reprezentowali Prezes Zarządu dr inż. Józefa Adama Zapalskiego i Skarbnik Koła Krystyna Zapalska.

W ramach umowy zawartej 17 stycznia br. PWSZ w Elblągu objęła patronat naukowy nad Kołem Seniorów STOP w Elblągu. Dodatkowo Uczelnia zobowiązała się do: propagowania działań na rzecz zdrowego, pogodnego i pożytecznego trybu życia ludzi starszych oraz użyczenia sal na planowane spotkania tematyczne. Ze strony Stowarzyszenia zostały złożone deklaracje pomocy studentom i kadrze wykładowców w zakresie prowadzonej przez nich działalności edukacyjnej i naukowej na rzecz osób starszych.

Podczas spotkania obie strony wspólnie podkreśliły wolę wzajemnej współpracy oraz zadeklarowały chęć wzajemnego uczestnictwa w realizacji zadań publicznych skierowanych na edukację osób starszych.