418 154,28 € do podziału z Funduszu Małych Projektów

418 154,28 € do podziału z Funduszu Małych Projektów
Fot. Adminstrator


Euroregion Bałtyk ogłosił konkurs na projekty dotyczące współpracy transgranicznej w ramach Phare – Narodowego Programu dla Polski 2003 – Polska Granica Wschodnia.

Zadania priorytetowe, które mogą być dofinansowane w ramach tego konkursu, to:  wymiana kulturalna, demokracja lokalna, zasoby ludzkie, transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe, rozwój gospodarczy i turystyka, środowisko naturalne.

Z programu mogą skorzystać m.in. publiczne władze samorządowe w regionie przygranicznym, lokalne i regionalne organizacje publiczne, związki i stowarzyszenia między-miejskie/między-gminne, izby handlowe, organizacje zawodowe oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, etc.).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 marca 2005 o godz. 15 00.

Szczegółowe informacje i wytyczne dla wnioskodawców dostępne są w siedzibie Euroregionu Bałtyk przy ulicy Św.Ducha 3-4, 82-300 Elbląg, tel. (+48 55) 235-55-99; tel/fax (+48 55) 236-10-10, e-mail: sekel@eurobalt.org.pl

Zainteresowani mogą również skorzystać ze szkolenia, które odbędzie się w dniu 7 lutego br. o godz. 11.00 w siedzibie stowarzyszenia (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk) w Elblągu.

Zobacz www.eurobalt.org.pl  EC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 251

Print Friendly, PDF & Email