4 mln zł z resortu nauki na ośrodek badań nad koronawirusami w Gdańsku

4 mln zł z resortu nauki na ośrodek badań nad koronawirusami w Gdańsku
Fot. Pixabay

4 mln zł z dotacji celowej z budżetu państwa posłuży adaptacji laboratorium wirusologicznego gdańskich uczelni do wyższego niż obecnie poziomu bezpieczeństwa (tzw. BSL-3+) – podało ministerstwo edukacji i nauki. Jest to wymagane przy pracy z patogenami ludzkimi roznoszonymi drogą powietrzną.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył prorektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztofowi Bielawskiemu informację o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 mln zł na adaptację infrastruktury uczelni na potrzeby utworzenia laboratorium BSL-3+ – poinformował we wtorek wieczorem resort nauki.

Celem inwestycji jest adaptacja części laboratorium wirusologicznego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Placówka stanie się drugim, obok Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, ośrodkiem badań nad koronawirusami w Polsce.

– Trwająca pandemia COVID-19 spowodowana przez koronawirusy pokazuje, jak niebezpieczny jest ich potencjał infekcyjny, dlatego też adaptacja laboratoriów do poziomu bezpieczeństwa BSL-3+ wymagana przy pracy z patogenami ludzkimi roznoszonymi drogą powietrzną, jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju – podał resort nauki.

Laboratoria, w których prowadzi się badania nad patogenami, muszą mieć zagwarantowany odpowiedni poziom bezpieczeństwa (Biosafety Level). Najniższy poziom bezpieczeństwa to BSL-1. W takich laboratoriach prowadzić można badania nad patogenami, które nie są groźne dla życia człowieka. Kolejne poziomy zabezpieczeń wiążą się z coraz większymi środkami ostrożności w prowadzonych procedurach. Jest tam też zagwarantowane większe bezpieczeństwo pracowników i środki mające uniemożliwić wydostanie się patogenu z laboratorium (to np. kontrolowany dostęp do laboratorium, odpowiednie systemy filtrowania powietrza, dezynfekcji sprzętu, systemy zasilania). Najwyższym poziomem bezpieczeństwa jest BSL-4. W takich laboratoriach prowadzone mogą być badania nad patogenami przenoszonymi drogą powietrzno-kropelkową, powodującymi ciężkie lub śmiertelne choroby u ludzi, na które nie ma dostępnych szczepionek ani metod leczenia. Na świecie jest niewiele laboratoriów o tym poziomie zabezpieczeń. Polska nie dysponuje laboratorium klasy BSL-4.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) powstał w roku 1993 na mocy decyzji senatów Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Wydział od 2002 roku ma status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. (PAP)

Print Friendly, PDF & Email