28 Września - Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języków Migowych

28 Września - Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języków Migowych

28 września to Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języków Migowych. Na całym świecie dla ponad 70 milionów ludzi, język migowy jest sposobem kontaktu. Najbardziej cierpią  głuche dzieci, które nie mają kontaktu z językiem migowym. Dlatego 29 września będzie dniem żałoby i protestu osób niesłyszących na całym świecie, ale także dniem solidarności i nadziei…

Dzień Głuchych obchodzony jest na całym świecie. Zaczęło się od Światowego Kongresu WFD (Światowa Organizacja Głuchych). Pierwszy odbył się we wrześniu 1951 roku. I tak co roku obchodzony jest w ostatnią sobotę września.

Osoby i głuche i głuchoniemi nadal borykają się z problemami. Szczególnie dotyczy to sfery zawodowej. Znalezienie pracy nie należy do najłatwiejszych. Podobnie jak załatwienie zwykłych, codziennych spraw w urzędzie, czy u lekarza. Barierę zawsze stanowi nieznajomość języka migowego wśród większości społeczeństwa. Młodzi, niesłyszący wciąż walczą o zmianę języka nauczania. Nauczyciele w szkołach dla osób niesłyszących i niedosłyszących posługują się Systemem Języka Migowego (SJM), który jest uproszczoną wersją języka polskiego. Naturalnym językiem osób głuchych jest Polski Język Migowy (PJM), bogatszy w zwroty z polską składnią i fleksją. Jego znajomość umożliwia naukę oraz zdawanie matury na takim samym poziomie, jak w przypadku osób słyszących. Jedyna różnica to przeformułowanie pytań tak, aby były dostosowane do poziomu językowego osób niesłyszących.

Praktyka pokazuje, że w ciągu jednego dnia, organizując koncerty, czy marsze nie da się rozwiązać problemów osób głuchoniemych. Można je tylko w ten sposób nagłośnić, przypomnieć o nich. Trzeba jednak – jak podkreślają działacze Polskiego Związku Głuchych – także podejmować konkretne działania umożliwiające bezproblemowe funkcjonowanie osób z uszkodzonym słuchem na co dzień.

[url]http://razemztoba.pl/index.php?NS=srodek&nrartyk=2734[/url]  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2828