25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

W 1999 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu.

25 listopada to dzień sprzeciwu wobec przemocy względem kobiet we wszystkich jej formach – przemocy domowej, gwałtów, molestowania seksualnego, torturowania i wykorzystywania kobiet- więźniów, przemocy wobec kobiet w konfliktach zbrojnych.

Pierwsze Forum Środowisk Kobiecych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które obradowało w dniach 18-21 lipca 1981 w stolicy Kolumbii, Bogocie, ogłosiło 25 listopada Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Uczestniczki Forum wielokrotnie potępiły wszelkie formy przemocy wobec kobiet, a w szczególności pobicia, gwałty, molestowanie seksualne, ale również przejawy przemocy ze strony władz, w tym torturowanie kobiet przetrzymywanych z pobudek politycznych. Dzień 25 listopada wybrano celem upamiętnienia okrutnego zabójstwa trzech sióstr Mirabal (Patrii, Minerwy i Marii Teresy) dokonanego w 1960 na terenie Republiki Dominikany na polecenie tamtejszego dyktatora, Rafaela Trujillo. W 1999 roku ONZ oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Przemoc w rodzinie

Co szósta kobieta na świecie cierpi z powodu przemocy w rodzinie. W niektórych krajach przeciętnie ponad dwie na trzy kobiety zostały skrzywdzone przez swojego męża, partnera, czy chłopaka – wynika z badania przeprowadzonego w 10 krajach przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), ogłoszonego w przededniu Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Według raportu kobiety poddawane przemocy domowej są bite, mają łamane kości, miażdżone czaszki, są podpalane, gwałcone i nieustannie żyją w strachu. Przyczyną agresji, która prowadzi do takich rezultatów, może być spóźniony obiad, nieposłuszeństwo wobec męża lub odmówienie stosunku seksualnego. Bardzo często cykl przemocy w rodzinie przenoszony jest z pokolenia na pokolenie. Dziecko, które wychowało się w środowisku, gdzie przemoc domowa jest akceptowana lub traktowana jako norma, będzie się podobnie zachowywało.

Gwałt – bolesna tajemnica wielu Polek

W zeszłym roku w policyjnych kartotekach zapisano 2 322 takie przypadki. Tylko nieliczne ofiary gwałtu decydują się ścigać sprawcę, nawet jeśli go znają. Najczęściej dzieje się tak nie tylko z powodu strachu czy wstydu, ale również dlatego, że ofiara czuje się obwiniana przez społeczeństwo. Większość  rozważa najpierw seksualną naturę gwałtu, a dopiero potem to, co wiąże się z przemocą, strachem, terrorem czy zagrożeniem życia.

Co mówi nam prawo ?

Przez Kodeks karny gwałt jest traktowany jako przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajowości (art. 197):
§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § 1 lub 2, działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

„Mam przewagę – chronię i opiekuję się!” –  kampania Białej Wstążki

Biała Wstążka to ogólnoświatowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet zainicjowana w 1991 r., przez grupę mężczyzn z Kanady. Jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców. Prowadzi ją 55 krajów. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” w ramach szesnastu Dni Akcji Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, organizuje kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą przemocy w relacjach partnerskich. Między 25 listopada a 10 grudnia będzie zachęcać do noszenia białej wstążki oraz promować pozytywne wzorce zachowania.

Biała Wstążka ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Hasło kampanii brzmi: ”Mam przewagę – chronię i opiekuję się!”. Jak tłumaczą organizatorzy, w większości przypadków to mężczyzną ma przewagę nad kobietą – fizyczną, a często także społeczno-ekonomiczną, warto więc by z niej korzystał w celu okazywania szacunku, miłości,

„Święto Kobiet” M. Maleńczuka

W tym dniu nieistniejącym święta kobiet
A jednak właśnie ten dzień się pamięta
Doprawdy składam tę wiązankę tobie
Z wyrzutów sumienia

Niech, że na gorsze nic już nigdy się nie zmieni
I nikt nie każe ci być twardą i bez wad
Miej zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia
Bezpieczny własny świat

Cóż jeszcze tylko bukiet szczerych chęci
Co nie jest więcej wart niż ćwiartka w bramie
Niech nic już nigdy złego się nie święci
Święte niech – święci się

Nie telep się samotnie w czterech ścianach
W każdy odgłos się nie wsłuchuj jak ten pies
Niech tylko słońce w twoje okno skośnie wpada
Nie tylko ciągle deszcz

A życie twoje niechże będzie żywe
I pełne miłych żywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fałszywe
Mimo że mimo że

Ubieraj się w kolory – nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj cały dzień
I nie trać wiary – niech na twoją przyszłość całą
Nie padnie nigdy cień
W tym dniu nieistniejącym święta kobiet…

Jedno jest pewne powstanie tego święta (Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet) związane jest z wielką walką kobiet o swoje.

Gdzie ofiary przemocy mogą szukać pomocy ?

Centrum Praw Kobiet
Warszawa – (22) 621 35 37
Kraków – (12) 431 19 94
Częstochowa – (34) 361 48 26
Gdańsk – (58) 341 79 15

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Elbląg ul. Nowodworska 49 tel. (55) 232 – 42 – 60

Błękitna linia

Doznajesz przemocy, jesteś jej świadkiem lub stosujesz przemoc? Pod tymi numerami telefonów uzyskasz pomoc: płatny – (22) 666 00 60
płatny pierwszy impuls: 0 801 1200 02.

Źródła:  [url]http://kobiety-kobietom.com/naszasprawa/art.php?art=1406 ;[/url]
[url]http://fakty.interia.pl/news?inf=565628[/url]  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3088

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.