25-lecie PSONI w Działdowie

25-lecie PSONI w Działdowie
Fot. Adminstrator

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Działdowie świętowało w swojej placówce jubileusz 25-lecia powstania.

Obchody jubileuszu krótką historią Stowarzyszenia, uroczyście otworzyła Przewodnicząca Zarządu Koła Anna Bonisławska. Pełną historię PSONI w Działdowie zebrani goście poznali podczas projekcji filmu pt. „25 minut na 25 lecie działalności”. Widzowie ze wzruszeniem oglądali sceny, w których założyciele Stowarzyszenia walczyli o godne traktowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W trakcie spotkania, które odbyło się 10 października, wręczono medale, statuetki oraz podziękowania dla pracowników oraz osób wspierających Stowarzyszenie. Nie zabrakło również występów artystycznych, w których brali udział podopieczni placówki.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie powstało z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w 1994 r. Aktualnie prowadzi 3 placówki, tj: od 1998 r. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej a od 2013 r. również Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Celem organizacji jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ON ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, a także wsparcie oraz działania na rzecz ich rodzin.

Tomasz Mielczarski/PFRON
Fot. PFRON
Print Friendly, PDF & Email